Alkuun

11m8 -- Julkisten menojen hintaindeksi (2015=100), valtiontalous menolajeittain, 2015-2020

Valitse muuttujat

Valitse valintalaatikoista haluamasi tiedot. Paina lopuksi painiketta ”Näytä taulukko”. Käyttöohje.
Pakollinen

Valittu 1 Yhteensä 2

Pakollinen

Valittu 1 Yhteensä 6

Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Yhteensä , 1. Kulutusmenot , 1.1. Palkat ja muut henkilöstömenot ,

Valittu 0 Yhteensä 17

Valinnainen muuttuja
Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 1 000 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 300 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 1 000 000
Tietojen tarkentuminen
Tilaston kuvaus
Laatuselosteet
Menetelmäseloste
Käsitteet ja määritelmät
Muutoksia tässä tilastossa

Menolaji (2015=100)

Menolajit ovat kulutusmenot, palkat ja muut henkilöstömenot, palkat ja palkkiot, sosiaalivakuutusmaksut, maksetut eläkkeet, tavarat ja palvelut, siirtomenot, siirtomenot kunnille ja kuntayhtymille, siirtomenot elinkeinoelämälle, siirtomenot kotitalouksille, siirtomenot yleishyödyllisille yhteisöille, maksuosuudet EU:lle, siirtomenot ulkomaille, reaalisijoitukset, finanssisijoitukset ja muut menot.

Tiedot

Pisteluku (2015=100)

Pisteluku on hintaindekseissä käytetty muutossuure, joka kertoo vertailujankohdan hinnan, keskihinnan tai indeksin suhteessa perusajankohdan hintaan, keskihintaan tai indeksiin. Perusajankohdan pistelukua merkitään tavallisesti luvulla sata. Esimerkiksi jos hyödykkeen pisteluku on tiettynä ajankohtana 105,3, merkitsee tämä, että hyödykkeen hinta on noussut 5,3 prosenttia perusajankohdasta.

Vuosimuutos (2015=100)

Vuosimuutos on indeksipisteluvun suhteellinen muutos vuotta aiempaan vastaavaan ajankohtaan verrattuna (esim. kuluttajahintojen kokonaisindeksin vuosimuutos eli inflaatio).