Alkuun

12z8 -- Polttoaineiden energiakäytön CO2-päästöt, 1970-2020*

Valitse muuttujat

Valitse valintalaatikoista haluamasi tiedot. Paina lopuksi painiketta ”Näytä taulukko”. Käyttöohje.
Pakollinen

Valittu 1 Yhteensä 2

Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: 1970 , 1971 , 1972 ,

Valittu 1 Yhteensä 51

Valittu 0 Yhteensä 2

Valinnainen muuttuja
Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 1 000 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 300 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 1 000 000
Tietojen tarkentuminen
Tilaston kuvaus
Laatuselosteet
Käsitteet ja määritelmät
Muutoksia tässä tilastossa
. tieto on puuttuva
.. tieto on epälooginen esitettäväksi
Polttoaineiden energiakäytön CO2-päästöt: Fossiilisten polttoaineiden ja turpeen poltosta aiheutuvat CO2-päästöt. Osa masuunien päästöistä on laskettu prosessiperäisiksi päästöiksi, jotka eivät sisälly tähän lukuun. Vastaa kasvihuonekaasuinventaarioraportoinnin luokkaa 1A energiasektorin polttoperäiset päästöt (fuel combustion). Kasvihuonekaasupäästöt yhteensä (ilman nieluja): Ilman maankäyttöä, maankäytön muutoksia ja metsätaloussektoria (LULUCF). Päästömäärä hiilidioksidiekvivalentteina.

Vuosi

* ennakkotieto

Vuosi

2020*

* ennakkotieto