Alkuun

12vq -- Energian kokonaiskulutus energialähteittäin (kaikki luokat), 1970-2020

Valitse muuttujat

Valitse valintalaatikoista haluamasi tiedot. Paina lopuksi painiketta ”Näytä taulukko”. Käyttöohje.
Pakollinen

Valittu 1 Yhteensä 4

Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: 1970 , 1971 , 1972 ,

Valittu 1 Yhteensä 51

Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: SSS ENERGIAN KOKONAISKULUTUS , 1 Uusiutuva energia , 1.1 Vesivoima ,

Valittu 0 Yhteensä 51

Valinnainen muuttuja
Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 1 000 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 300 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 1 000 000

Obs:

Luokan ”2. Fossiiliset polttoaineet ja turve” määrästä löytynyt virhe on korjattu vuosille 1970-1989.
Tietojen tarkentuminen
Tilaston kuvaus
Laatuselosteet
Käsitteet ja määritelmät
Muutoksia tässä tilastossa
. tieto on puuttuva
.. tieto on epälooginen esitettäväksi
- ei yhtään
Kevyt polttoöljy sisältää moottoripolttoöljyn. Moottoribensiinin, dieselin ja kevyen polttoöljyn bio-osuudet sisältävät liikenteen biopohjaiset, nestemäiset polttoaineet ja biokomponentit: uusiutuva diesel (vetykäsitellyt kasviöljyt tai eläinrasvat), perinteinen biodiesel (rasvahappojen metyyliesterit), bioetanoli ja muut bensiiniluokan biokomponentit sekä kevyeen polttoöljyyn sekoitetut biopolttonesteet. Luokkien 'Jalostamokaasut ja muut öljykaasut' sekä 'Muut öljytuotteet' erittely alkaa vuodesta 1990. Tätä edeltävinä vuosina luokkien summa on lisätty suoraan kokonaiskulutukseen. Koksi sisältää masuunikoksin sekä muun koksin käytön teollisuudessa. Koksin energiasisällöstä on vähennetty talteenotetun masuunikaasun energiasisältö. Maakaasun kulutus ei sisällä raaka-ainekäyttöjä. Kierrätyspolttoaineet ovat syntypaikkalajitellusta yhdyskuntajätteestä tai siihen rinnastettavasta kauppojen ja teollisuuden jätteestä valmistettua polttoainetta. Muut sekapolttoaineet ovat erilaisia tuotannon jäte- tai sivutuotteita, jotka sisältävät sekä fossiilista että biohajoavaa hiiltä. Purkupuuhun sisältyvät käytöstä poistetut ratapölkyt sekä rakennus- ja purkutoiminnan puujätteet, joihin sisältyy epäpuhtauksia, kuten kyllästysaineita, raskasmetalleja tms. Muihin jätepolttoaineisiin kuuluvat mm. muovi-, kumi- ja ongelmajätteet. Lämpöpumput sisältää maalämpö- ja ilmalämpöpumppujen tuottaman energian vähennettynä pumppujen omakäyttösähköllä. Vesivoima, tuulivoima ja tuontisähkö on yhteismitallistettu polttoaineisiin suoraan saadun sähkön mukaan (3,6 TJ/GWh) ja ydinenergia on laskettu 33 %:n hyötysuhteella tuotetusta ydinsähköstä (10,91 TJ/GWh).