Alkuun

12vk -- Energian loppukulutus sektoreittain, 1970-2020

Valitse muuttujat

Valitse valintalaatikoista haluamasi tiedot. Paina lopuksi painiketta ”Näytä taulukko”. Käyttöohje.
Pakollinen

Valittu 1 Yhteensä 4

Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: 1970 , 1971 , 1972 ,

Valittu 1 Yhteensä 51

Valittu 0 Yhteensä 5

Valinnainen muuttuja
Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 1 000 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 300 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 1 000 000
Tietojen tarkentuminen
Tilaston kuvaus
Laatuselosteet
Käsitteet ja määritelmät
Muutoksia tässä tilastossa
.. tieto on epälooginen esitettäväksi Taulukko kuvaa sektoreiden energian loppukäyttöä (sähkö, kaukolämpö, polttoaineiden loppukäyttö). Loppukulutussektoreille eivät sisälly sähkön ja lämmön tuotannon häviöt, tai muut polttoaineiden jalostuksen konversiohäviöt. Muut-sektori sisältää kotitalouksien, julkisen ja yksityisen palvelusektorin, maa- ja metsätalouden sekä
rakennustoiminnan sähkön ja polttoaineiden kulutuksen.
RES-direktiivin mukaisessa uusiutuvien energialähteiden osuuden laskennassa käytettävä energian
kokonaisloppukulutus eroaa käsitteellisesti tämän taulukon energian loppukulutuksesta.