Alkuun

StatFin

 1. 12st -- Energian kokonaiskulutus energialähteittäin, 2010Q1-2021Q3*

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 57062 Päivitetty: 20.12.2021

  1. Vuosineljännes: 2010Q1, 2010Q2, 2010Q3, 2010Q4, ..., 2021Q3* (47)
  2. Energialähde: SSS ENERGIAN KOKONAISKULUTUS, 1 Uusiutuva energia, 1.1 Vesivoima, 1.2 Tuulivoima, ..., 5 Muu energia (15)
  3. Tiedot: Määrä (TJ), Määrä (GWh), Osuus energian kokonaiskulutuksesta (%), Määrä, muutos edellisestä neljänneksestä (%), ..., Kumulatiivinen määrä vuoden alusta, vuosimuutos (%) (8)


 2. 12vq -- Energian kokonaiskulutus energialähteittäin (kaikki luokat), 1970-2020

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 83535 Päivitetty: 2.2.2022

  1. Vuosi: 1970, 1971, 1972, 1973, ..., 2020 (51)
  2. Energialähde: SSS ENERGIAN KOKONAISKULUTUS, 1 Uusiutuva energia, 1.1 Vesivoima, 1.2 Tuulivoima, ..., 5.3 Muut polttoaineet (51)
  3. Tiedot: Määrä (TJ), Määrä (GWh), Määrä, vuosimuutos (%), Osuus energian kokonaiskulutuksesta (%), (4)


 3. 12vk -- Energian loppukulutus sektoreittain, 1970-2020

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 20769 Päivitetty: 16.12.2021

  1. Vuosi: 1970, 1971, 1972, 1973, ..., 2020 (51)
  2. Energian loppukäytön sektori: SSS ENERGIAN LOPPUKULUTUS YHTEENSÄ, A Teollisuus, B Liikenne, C Rakennusten lämmitys, D Muut (5)
  3. Tiedot: Määrä (TJ), Määrä (GWh), Määrä, vuosimuutos (%), Osuus energian loppukulutuksesta (%), (4)


 4. 12su -- Sähkön hankinta ja kokonaiskulutus, 1992M01-2021M09*

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 232231 Päivitetty: 20.12.2021

  1. Kuukausi: 1992M01, 1992M02, 1992M03, 1992M04, ..., 2021M09* (357)
  2. Sähkön tuotanto/hankinta: SSS SÄHKÖN KOKONAISKULUTUS, 1 SÄHKÖN TUOTANTO, 1.1 Vesivoima, 1.2 Tuulivoima, ..., 2.4 Viro (16)
  3. Tiedot: Määrä (GWh), Määrä, muutos edellisestä kuukaudesta (%), Määrä, vuosimuutos (%), Kumulatiivinen määrä vuoden alusta (GWh), ..., Osuus sähkön kokonaiskulutuksesta (%) (6)


 5. 12sv -- Sähkön hankinta ja kokonaiskulutus, 1960-2020

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 31739 Päivitetty: 16.12.2021

  1. Vuosi: 1960, 1961, 1962, 1963, ..., 2020 (61)
  2. Sähkön tuotanto/hankinta: SSS SÄHKÖN KOKONAISKULUTUS, 1 SÄHKÖN TUOTANTO, 1.1 Vesivoima, 1.2 Tuulivoima, ..., 2.4 Viro (16)
  3. Tiedot: Määrä (GWh), Määrä, vuosimuutos (%), Osuus sähkön kokonaiskulutuksesta (%), (3)


 6. 12vp -- Sähkön hankinta energialähteittäin, 1990-2020

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 20970 Päivitetty: 16.12.2021

  1. Vuosi: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2020 (31)
  2. Sähkön hankinnan energialähde: SSS SÄHKÖN KOKONAISKULUTUS, 1 SÄHKÖN TUOTANTO, 1.1 Vesivoima, 1.2 Tuulivoima, ..., 2 SÄHKÖN NETTOTUONTI (16)
  3. Tiedot: Määrä (GWh), Määrä, vuosimuutos (%), Osuus sähkön kokonaiskulutuksesta (%), (3)


 7. 12vm -- Sähkön kulutus sektoreittain, 1960-2020

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 21947 Päivitetty: 16.12.2021

  1. Vuosi: 1960, 1961, 1962, 1963, ..., 2020 (61)
  2. Sähkön kulutuksen sektori: SSS SÄHKÖN KOKONAISKULUTUS, 1 Teollisuus ja rakentaminen yhteensä, 1.1 Metsäteollisuus, 1.2 Metalliteollisuus, ..., 4 Siirto- ja jakeluhäviöt (9)
  3. Tiedot: Määrä (GWh), Määrä, vuosimuutos (%), Osuus sähkön kokonaiskulutuksesta (%), (3)


 8. 12sz -- Liikenteen energiankulutus, 1990-2020

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 49916 Päivitetty: 16.12.2021

  1. Vuosi: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2020 (31)
  2. Liikenteen energialähde: SSS LIIKENTEEN ENERGIALÄHTEET YHTEENSÄ, 1 Moottoribensiini yhteensä, 1.1 Moottoribensiini (fossiilinen osuus), 1.2 Biobensiini, ..., 9 Sähkö (14)
  3. Liikenteen sektori: SSS LIIKENTEEN SEKTORIT YHTEENSÄ, A Tieliikenne, B Kotimaan lentoliikenne, C Kotimaan vesiliikenne, D Raideliikenne (5)
  4. Tiedot: Määrä (TJ), Määrä (GWh), Määrä, vuosimuutos (%), (3)


 9. 12vl -- Kaukolämmön kulutus sektoreittain, 1970-2020

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 18851 Päivitetty: 16.12.2021

  1. Vuosi: 1970, 1971, 1972, 1973, ..., 2020 (51)
  2. Kaukolämmön kulutuksen sektori: SSS KAUKOLÄMMÖN KULUTUS YHTEENSÄ, A Asuintalot, B Teollisuus, C Muut, D Verkko- ja mittaushäviöt (5)
  3. Tiedot: Määrä (TJ), Määrä (GWh), Määrä, vuosimuutos (%), Osuus kaukolämmön kulutuksesta (%), (4)


 10. 127t -- Biokaasun tuotanto ja kulutus laitostyypeittäin, 2017-2020

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 9823 Päivitetty: 16.12.2021

  1. Vuosi: 2017, 2018, 2019, 2020, (4)
  2. Tuotanto/kulutus: SSS Biokaasun tuotanto yhteensä, A Biokaasun kulutus, B Soihtupoltto, (3)
  3. Laitostyyppi: SSS Yhteensä, A Jätevesilaitokset, B Kaatopaikkakeräämöt, C Yhteiskäsittelylaitokset, D Maatilalaitokset (5)
  4. Tiedot: Määrä (TJ), Määrä (GWh), Vuosimuutos (%), (3)


 11. 11t2 -- Öljytuotteiden myynti kotimaahan, 2017M01-2021M09

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 106160 Päivitetty: 20.12.2021

  1. Kuukausi: 2017M01, 2017M02, 2017M03, 2017M04, ..., 2021M09 (57)
  2. Öljytuote: 1 Öljytuotteet yhteensä, 1.1 Nestekaasu yhteensä, 1.1.1 Nestekaasu teoll. bulkki, 1.1.2 Nestekaasu teoll. pullokaasu, ..., 1.14 Jalostamoiden oma käyttö (27)
  3. Tiedot: Öljytuotteiden myynti kotimaahan (t), Öljytuotteiden myynti kotimaahan (m3), Kumulatiivinen öljytuotteiden myynti kotimaahan vuoden alusta (tonnia), Kumulatiivinen öljytuotteiden myynti kotimaahan vuoden alusta (m3), ..., Öljytuotteiden tiheys (kg/m3) (10)


 12. 11t3 -- Öljytuotteiden myynti ulkomaille, 2017M01-2021M09

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 37951 Päivitetty: 20.12.2021

  1. Kuukausi: 2017M01, 2017M02, 2017M03, 2017M04, ..., 2021M09 (57)
  2. Öljytuote: 1 Öljytuotteet yhteensä, 1.1 Lentopetroli, 1.2 Kevyt polttoöljy, 1.3 Raskas polttoöljy, (4)
  3. Tiedot: Öljytuotteiden myynti ulkomaille (tonnia), Öljytuotteiden myynti ulkomaille (m3), Kumulatiivinen öljytuotteiden myynti ulkomaille vuoden alusta (tonnia), Kumulatiivinen öljytuotteiden myynti ulkomaille vuoden alusta (m3), ..., Öljytuotteiden tiheys (kg/m3) (10)


 13. 12z8 -- Polttoaineiden energiakäytön CO2-päästöt, 1970-2020*

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 13011 Päivitetty: 16.12.2021

  1. Vuosi: 1970, 1971, 1972, 1973, ..., 2020* (51)
  2. Päästön sektori: Kasvihuonekaasupäästöt yhteensä (ilman nieluja), Polttoaineiden energiakäytön CO2 -päästöt, (2)
  3. Tiedot: Päästö (miljoonaa tonnia), Päästö, vuosimuutos (%), (2)


 14. 006 -- Energian tuonti ja vienti alkuperämaittain, osuus %

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 205846 Päivitetty: 20.12.2021

  1. Tuonti/Vienti: Tuonti, Vienti, (2)
  2. Maa: Venäjä, OECD-maat, EU-maat, Ruotsi, ..., XI (168)
  3. Vuosi (*ennakollinen): 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2021* (12)
  4. Kausi: Koko vuosi yhteensä, 1. vuosineljännes, 2. vuosineljännes, 3. vuosineljännes, ..., 1-4.kum. vuosineljännes (9)
  5. Tiedot: Maan prosenttiosuus tuonnin/viennin arvosta, (1)


 15. 005 -- Energian tuonti ja vienti alkuperämaittain, muutos%

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 16177444 Päivitetty: 20.12.2021

  1. Tuonti/Vienti: Tuonti, Vienti, (2)
  2. Maa: Kaikki maat, Venäjä, OECD-maat, Kolumbia, ..., XI (169)
  3. Tuote: Kivihiili, 1000 t, Ruskohiili, 1000 t, Koksi, 1000 t, Metallurginen kivihiili, 1000 t, ..., ENERGIA YHTEENSÄ (31)
  4. Kausi: Koko vuosi yhteensä, 1. vuosineljännes, 2. vuosineljännes, 3. vuosineljännes, ..., 1-4.kum. vuosineljännes (9)
  5. Vuosi: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2021* (12)
  6. Tiedot: Vuosimuutos,%, Kausimuutos,%, Arvo, M€, (3)


 16. 004 -- Energian tuonti ja vienti alkuperämaittain

  Valitse osataulukko: Näytä taulukko: Koko: 11215325 Päivitetty: 20.12.2021

  1. Tuonti/Vienti: Tuonti, Vienti, (2)
  2. Maa: Kaikki maat, Venäjä, OECD-maat, Kolumbia, ..., XI (169)
  3. Tuote: Kivihiili, 1000 t, Ruskohiili, 1000 t, Koksi, 1000 t, Metallurginen kivihiili, 1000 t, ..., ENERGIA YHTEENSÄ (31)
  4. Vuosi: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2021* (12)
  5. Kausi: Koko vuosi yhteensä, 1. vuosineljännes, 2. vuosineljännes, 3. vuosineljännes, ..., 1-4.kum. vuosineljännes (9)
  6. Tiedot: Arvo, M€, Määrä, (2)