Alkuun
 1. 132a -- Kotitalouksien koettu toimeentulo elinvaiheen mukaan, 2004-2020*

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 35419 Päivitetty: 9.2.2021

  1. Kotitalouden elinvaihe: Kaikki kotitaloudet, 1 Yhden hengen taloudet, 2 Lapsettomat parit, 3 Lapsiperheet, ..., 4 Muut taloudet (7)
  2. Vuosi: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2020* (17)
  3. Tiedot: Kotitalouksia perusjoukossa, Henkilöiden määrä, Lasten määrä, Suurin vaikeuksin tai vaikeuksin toimeen tulevien kotitalouksien osuus, %, ..., Melko helposti, helposti tai hyvin helposti toimeen tulevissa kotitalouksissa asuvien lasten osuus, % (12)


 2. 132d -- Kotitalouksien säästökyky ja yllättävistä menoista selviäminen elinvaiheen mukaan, 2004-2020*

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 19798 Päivitetty: 9.2.2021

  1. Kotitalouden elinvaihe: Kaikki kotitaloudet, 1 Yhden hengen taloudet, 1.1 Yhden hengen taloudet, ikä alle 35 vuotta, 1.2 Yhden hengen taloudet, ikä 35-64 vuotta, ..., 4 Muut taloudet (13)
  2. Tiedot: Kotitalouksia perusjoukossa, Kotitaloudet, joilla jää rahaa säästöön, %, Kotitaloudet, joilla ei jää rahaa säästöön, %, Kotitaloudet, jotka selviytyisivät yllättävästä menosta, %, Kotitaloudet, jotka eivät selviytyisi yllättävästä menosta, % (5)
  3. Vuosi: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2020* (17)


 3. 11t8 -- Kotitalouksien arvio taloudellisen tilanteensa muuttumisesta elinvaiheen mukaan, 1991-2020*

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 67996 Päivitetty: 9.2.2021

  1. Kotitalouden elinvaihe: Kaikki kotitaloudet, 1 Yhden hengen taloudet, 1.1 Yhden hengen taloudet, ikä alle 35 vuotta, 1.2 Yhden hengen taloudet, ikä 35-64 vuotta, ..., 4 Muut taloudet (13)
  2. Kotitalouden taloudellisen tilanteen muutos: Seuraavan 12 kuukauden aikana, Verrattuna edellisvuoteen, (2)
  3. Arvio: Kaikki, Muutos huomattavasti parempaan suuntaan, Muutos jonkin verran parempaan suuntaan, Ennallaan, ..., Tieto puuttuu (7)
  4. Tiedot: Lukumäärä, Osuus, (2)
  5. Vuosi: 1991, 1992, 1993, 1994, ..., 2020* (30)


 4. 11t9 -- Kotitalouksien arvio taloudellisen tilanteensa muuttumisesta sosioekonomisen aseman mukaan, 1991-2020*

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 75945 Päivitetty: 9.2.2021

  1. Sosioekonominen asema: Yhteensä, 1 Yrittäjät ja maatalousyrittäjät, 1.1 Maatalousyrittäjät, 1.2 Yrittäjät, ei maatalous, ..., 6 Muut (12)
  2. Kotitalouden taloudellisen tilanteen muutos: Seuraavan 12 kuukauden aikana, Verrattuna edellisvuoteen, (2)
  3. Arvio: Kaikki, Muutos huomattavasti parempaan suuntaan, Muutos jonkin verran parempaan suuntaan, Ennallaan, ..., Tieto puuttuu (7)
  4. Tiedot: Henkilöiden määrä, Henkilöiden osuus (%), Henkilöitä otoksessa, (3)
  5. Vuosi: 1991, 1992, 1993, 1994, ..., 2020* (30)


 5. 11y4 -- Terveydenhoitoon liittyvien menojen taloudellinen rasittavuus tuloryhmän mukaan, 2016

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 11644 Päivitetty: 24.5.2019

  1. Tuloviidennes: Yhteensä, I (pienituloisimmat 20 %), II, III, ..., V (suurituloisimmat 20 %) (6)
  2. Terveydenhoidon kustannus: Terveyspalvelut (pl. hammashoito), Hammashoitopalvelut, Lääkemenot, (3)
  3. Menojen rasittavuus: Kaikki, Suuri taloudellinen rasite, Kohtalainen taloudellinen rasite, Ei ollenkaan rasite, ..., Tieto puuttuu (6)
  4. Tiedot: Henkilöiden määrä, Henkilöiden osuus (%), Henkilöitä otoksessa, (3)
  5. Vuosi: 2016, (1)


 6. 11yu -- Terveydenhoitoon liittyvien menojen taloudellinen rasittavuus henkilön kotitalouden elinvaiheen mukaan, 2016

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 15574 Päivitetty: 24.5.2019

  1. Henkilön kotitalouden elinvaihe: Kaikki kotitaloudet, 1. Yhden hengen taloudet, 1.1 Yhden hengen taloudet, ikä alle 35 vuotta, 1.2 Yhden hengen taloudet, ikä 35-64 vuotta, ..., 6. Muut taloudet (13)
  2. Terveydenhoidon kustannus: Terveyspalvelut (pl. hammashoito), Hammashoitopalvelut, Lääkemenot, (3)
  3. Menojen rasittavuus: Kaikki, Suuri taloudellinen rasite, Kohtalainen taloudellinen rasite, Ei ollenkaan rasite, ..., Tieto puuttuu (6)
  4. Tiedot: Henkilöiden määrä, Henkilöiden osuus (%), Henkilöitä otoksessa, (3)
  5. Vuosi: 2016, (1)