Alkuun

StatFin

 1. 11te -- Itse koettu terveys 16 vuotta täyttäneessä kotitalousväestössä iän ja sukupuolen mukaan, 2015-2021

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 24979 Päivitetty: 1.4.2022

  1. Ikä: Yhteensä, 16 - 24, 25 - 34, 35 - 49, ..., 75 - (7)
  2. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Tiedot: Terveydentilansa hyväksi tai erittäin hyväksi tunteneet, Terveydentilansa hyväksi tai erittäin hyväksi tunteneiden osuus, %, Terveydentilansa keskinkertaiseksi, huonoksi tai erittäin huonoksi tunteneet, Terveydentilansa keskinkertaiseksi, huonoksi tai erittäin huonoksi tunteneiden osuus, %, ..., Terveydentilansa keskinkertaiseksi, huonoksi tai erittäin huonoksi tunteneet, lkm otoksessa (8)
  4. Vuosi: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2021 (7)


 2. 11ty -- Tyytyväisyys elämään 16 vuotta täyttäneessä kotitalousväestössä iän mukaan, 2013-2021

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 23381 Päivitetty: 1.4.2022

  1. Ikä: Yhteensä, 16 - 24, 25 - 34, 35 - 49, ..., 75 - (7)
  2. Tiedot: Erittäin tyytyväiset (9-10), Erittäin tyytyväisten (9-10) osuus, %, Tyytyväiset (7-8), Tyytyväisten (7-8) osuus, %, ..., Tieto puuttuu, lkm otoksessa (12)
  3. Vuosi: 2013, 2015, 2016, 2017, ..., 2021 (8)


 3. 11v2 -- Tyytyväisyys elämään, keskiarvot, 16 vuotta täyttäneessä kotitalousväestössä iän ja tuloryhmän mukaan, 2013-2021

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 7953 Päivitetty: 1.4.2022

  1. Ikä: Yhteensä, 16 - 24, 25 - 34, 35 - 49, ..., 75 - (7)
  2. Tuloryhmä: Yhteensä, I (pienituloisimmat 20 %), II, III, ..., V (suurituloisimmat 20 %) (6)
  3. Tiedot: Elämään tyytyväisyyden keskiarvo, (1)
  4. Vuosi: 2013, 2015, 2016, 2017, ..., 2021 (8)


 4. 11ze -- Tyytyväisyys elämään, keskiarvot, 16 vuotta täyttäneessä kotitalousväestössä iän ja koetun terveyden mukaan, 2013-2021

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 7898 Päivitetty: 1.4.2022

  1. Ikä: Yhteensä, 16 - 24, 25 - 34, 35 - 49, ..., 75 - (7)
  2. Itse koettu terveydentila: Yhteensä, Erittäin hyvä, Hyvä, Keskinkertainen, Huono tai erittäin huono (5)
  3. Tiedot: Elämään tyytyväisyyden keskiarvo, (1)
  4. Vuosi: 2013, 2015, 2016, 2017, ..., 2021 (8)


 5. 11zy -- Itse koettu terveys 16 vuotta täyttäneessä kotitalousväestössä tuloryhmän mukaan, 2015-2021

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 21456 Päivitetty: 1.4.2022

  1. Tuloryhmä: Yhteensä, I (pienituloisimmat 20 %), II, III, ..., V (suurituloisimmat 20 %) (6)
  2. Tiedot: Terveydentilansa hyväksi tai erittäin hyväksi tunteneet, Terveydentilansa hyväksi tai erittäin hyväksi tunteneiden osuus, %, Terveydentilansa keskinkertaiseksi, huonoksi tai erittäin huonoksi tunteneet, Terveydentilansa keskinkertaiseksi, huonoksi tai erittäin huonoksi tunteneiden osuus, %, ..., Terveydentila tuntematon, lkm otoksessa (9)
  3. Vuosi: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2021 (7)


 6. 121a -- Tyytyväisyys elämään 16 vuotta täyttäneessä kotitalousväestössä tuloryhmän mukaan, 2013-2021

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 23047 Päivitetty: 1.4.2022

  1. Tuloryhmä: Yhteensä, I (pienituloisimmat 20 %), II, III, ..., V (suurituloisimmat 20 %) (6)
  2. Tiedot: Erittäin tyytyväiset (9-10), Erittäin tyytyväisten (9-10) osuus, %, Tyytyväiset (7-8), Tyytyväisten (7-8) osuus, %, ..., Tieto puuttuu, lkm otoksessa (12)
  3. Vuosi: 2013, 2015, 2016, 2017, ..., 2021 (8)


 7. 11ub -- Tyytyväisyys kotitalouden taloudelliseen tilanteeseen 16 vuotta täyttäneessä väestössä henkilön sosioekonomisen aseman mukaan, 2013-2018

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 14086 Päivitetty: 24.5.2019

  1. Henkilön sosioekonominen asema: Kaikki kotitaloudet, 1. Yrittäjät ja maatalousyrittäjät, 1.1 Maatalousyrittäjät, 1.2 Muut yrittäjät, ..., 6. Muut (18)
  2. Tyytyväisyys taloudelliseen tilanteeseen: Kaikki, 0-6, 7-8, 9-10, Tieto puuttuu (5)
  3. Tiedot: Henkilöiden määrä, Henkilöiden osuus (%), Henkilöitä otoksessa, (3)
  4. Vuosi: 2013, 2018, (2)


 8. 11ud -- Tyytyväisyys ihmissuhteisiin 16 vuotta täyttäneessä väestössä henkilön kotitalouden elinvaiheen mukaan, 2013-2018

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 12499 Päivitetty: 24.5.2019

  1. Henkilön kotitalouden elinvaihe: Kaikki kotitaloudet, 1. Yhden hengen taloudet, 1.1 Yhden hengen taloudet, ikä alle 35 vuotta, 1.2 Yhden hengen taloudet, ikä 35-64 vuotta, ..., 6. Muut taloudet (13)
  2. Tyytyväisyys ihmissuhteisiin: Kaikki, 0-6, 7-8, 9-10, Tieto puuttuu (5)
  3. Tiedot: Henkilöiden määrä, Henkilöiden osuus (%), Henkilöitä otoksessa, (3)
  4. Vuosi: 2013, 2018, (2)


 9. 11wp -- Onnellisuuden tunteet neljän viikon aikana 16 vuotta täyttäneessä väestössä iän mukaan, 2013-2018

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 9442 Päivitetty: 24.5.2019

  1. Ikä: Yhteensä, 16 - 24, 25 - 34, 35 - 49, ..., 75 - (7)
  2. Vastausasteikko: Yhteensä, Koko ajan tai suurimman osan ajasta, Joskus, Harvoin tai ei koskaan, Tieto puuttuu (5)
  3. Tiedot: Henkilöiden määrä, Henkilöiden osuus (%), Henkilöitä otoksessa, (3)
  4. Vuosi: 2013, 2018, (2)


 10. 11z9 -- Yksinäisyyden tunne neljän viikon aikana 16 vuotta täyttäneessä väestössä iän mukaan, 2018

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 9000 Päivitetty: 24.5.2019

  1. Ikä: Yhteensä, 16 - 24, 25 - 34, 35 - 49, ..., 75 - (7)
  2. Yksinäinen: Yhteensä, Koko ajan tai suurimman osan ajasta, Joskus, Harvoin tai ei koskaan, Tieto puuttuu (5)
  3. Tiedot: Henkilöiden määrä, Henkilöiden osuus (%), Henkilöitä otoksessa, (3)
  4. Vuosi: 2018, (1)


 11. 11zc -- Yksinäisyyden tunne neljän viikon aikana 16 vuotta täyttäneessä väestössä henkilön kotitalouden elinvaiheen mukaan, 2018

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 11274 Päivitetty: 24.5.2019

  1. Henkilön kotitalouden elinvaihe: Kaikki kotitaloudet, 1. Yhden hengen taloudet, 1.1 Yhden hengen taloudet, ikä alle 35 vuotta, 1.2 Yhden hengen taloudet, ikä 35-64 vuotta, ..., 6. Muut taloudet (13)
  2. Yksinäinen: Yhteensä, Koko ajan tai suurimman osan ajasta, Joskus, Harvoin tai ei koskaan, Tieto puuttuu (5)
  3. Tiedot: Henkilöiden määrä, Henkilöiden osuus (%), Henkilöitä otoksessa, (3)
  4. Vuosi: 2018, (1)


 12. 11zd -- Yksinäisyyden tunne neljän viikon aikana 16 vuotta täyttäneessä väestössä ihmissuhteisiin tyytyväisyyden mukaan, 2018

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 9322 Päivitetty: 24.5.2019

  1. Tyytyväisyys ihmissuhteisiin: Kaikki, 0-6, 7-8, 9-10, Tieto puuttuu (5)
  2. Yksinäinen: Yhteensä, Koko ajan tai suurimman osan ajasta, Joskus, Harvoin tai ei koskaan, Tieto puuttuu (5)
  3. Tiedot: Henkilöiden määrä, Henkilöiden osuus (%), Henkilöitä otoksessa, (3)
  4. Vuosi: 2018, (1)


 13. 11z7 -- Olon kokeminen tyyneksi ja levolliseksi neljän viikon aikana 16 vuotta täyttäneessä väestössä iän mukaan, 2013-2018

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 9610 Päivitetty: 24.5.2019

  1. Ikä: Yhteensä, 16 - 24, 25 - 34, 35 - 49, ..., 75 - (7)
  2. Vastausasteikko: Yhteensä, Koko ajan tai suurimman osan ajasta, Joskus, Harvoin tai ei koskaan, Tieto puuttuu (5)
  3. Tiedot: Henkilöiden määrä, Henkilöiden osuus (%), Henkilöitä otoksessa, (3)
  4. Vuosi: 2013, 2018, (2)


 14. 11z8 -- Alakuloisuuden ja masentuneisuuden tunteet neljän viikon aikana 16 vuotta täyttäneessä väestössä iän mukaan, 2013-2018

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 9639 Päivitetty: 24.5.2019

  1. Ikä: Yhteensä, 16 - 24, 25 - 34, 35 - 49, ..., 75 - (7)
  2. Vastausasteikko: Yhteensä, Koko ajan tai suurimman osan ajasta, Joskus, Harvoin tai ei koskaan, Tieto puuttuu (5)
  3. Tiedot: Henkilöiden määrä, Henkilöiden osuus (%), Henkilöitä otoksessa, (3)
  4. Vuosi: 2013, 2018, (2)


 15. 11za -- Hermostuneeksi olonsa tunteminen neljän viikon aikana 16 vuotta täyttäneessä väestössä iän mukaan, 2018

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 9053 Päivitetty: 24.5.2019

  1. Ikä: Yhteensä, 16 - 24, 25 - 34, 35 - 49, ..., 75 - (7)
  2. Vastausasteikko: Yhteensä, Koko ajan tai suurimman osan ajasta, Joskus, Harvoin tai ei koskaan, Tieto puuttuu (5)
  3. Tiedot: Henkilöiden määrä, Henkilöiden osuus (%), Henkilöitä otoksessa, (3)
  4. Vuosi: 2018, (1)


 16. 11zb -- Mielialan tunteminen matalaksi neljän viikon aikana 16 vuotta täyttäneessä väestössä iän mukaan, 2013-2018

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 9607 Päivitetty: 24.5.2019

  1. Ikä: Yhteensä, 16 - 24, 25 - 34, 35 - 49, ..., 75 - (7)
  2. Vastausasteikko: Yhteensä, Koko ajan tai suurimman osan ajasta, Joskus, Harvoin tai ei koskaan, Tieto puuttuu (5)
  3. Tiedot: Henkilöiden määrä, Henkilöiden osuus (%), Henkilöitä otoksessa, (3)
  4. Vuosi: 2013, 2018, (2)


 17. 13ju -- Luottamus toisiin ihmisiin 16 vuotta täyttäneessä väestössä tuloryhmittäin, 2013-2021

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 18059 Päivitetty: 1.4.2022

  1. Vuosi: 2013, 2018, 2021, (3)
  2. Tuloryhmä: Yhteensä, I (pienituloisimmat 20 %), II, III, ..., V (suurituloisimmat 20 %) (6)
  3. Tiedot: Luottamuksen taso 9-10, Luottamuksen taso 9-10, %, Luottamuksen taso 7-8, Luottamuksen taso 7-8, %, ..., Luottamuksen taso 0-6, henkilöitä otoksessa (11)


 18. 13jv -- Luottamus toisiin ihmisiin 16 vuotta täyttäneessä väestössä henkilön kotitalouden elinvaiheen mukaan, 2013-2021

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 20892 Päivitetty: 1.4.2022

  1. Vuosi: 2013, 2018, 2021, (3)
  2. Kotitalouden elinvaihe: Kaikki kotitaloudet, 1 Yhden hengen taloudet, 1.1 Yhden hengen taloudet, ikä alle 35 vuotta, 1.2 Yhden hengen taloudet, ikä 35-64 vuotta, ..., 4 Muut taloudet (13)
  3. Tiedot: Luottamuksen taso 9-10, Luottamuksen taso 9-10, %, Luottamuksen taso 7-8, Luottamuksen taso 7-8, %, ..., Luottamuksen taso 0-6, henkilöitä otoksessa (11)