Alkuun

StatFin

 1. 11vn -- Kotitalouksien asuinoloja kuvaavia tietoja tuloryhmän mukaan, 2003-2020

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 38585 Päivitetty: 1.4.2022

  1. Tuloryhmä: Yhteensä, I (pienituloisimmat 20 %), II, III, ..., V (suurituloisimmat 20 %) (6)
  2. Tiedot: Kotitalouksia perusjoukossa, Jäseniä kotitaloudessa, keskiarvo, Käytössä oleva asuinpinta-ala (m2), Väljä asuminen, > 1 huone, %, ..., Ilkivalta tai rikollisuus, % (16)
  3. Vuosi: 2003, 2004, 2005, 2006, ..., 2020 (18)


 2. 11zz -- Kotitalouksien asuinoloja kuvaavia tietoja asunnon hallintasuhteen ja tilastollisen kuntaryhmityksen mukaan, 2003-2020

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 53501 Päivitetty: 1.4.2022

  1. Tilastollinen kuntaryhmitys: Koko maa, Kaupunkimaiset kunnat, Taajaan asutut kunnat, Maaseutumaiset kunnat, (4)
  2. Hallintasuhde: Kaikki kotitaloudet, Oma asunto, Vuokra-asunto, Muut, (4)
  3. Tiedot: Kotitalouksia perusjoukossa, Jäseniä kotitaloudessa, keskiarvo, Käytössä oleva asuinpinta-ala (m2), Väljä asuminen, > 1 huone, %, ..., Ilkivalta tai rikollisuus, % (16)
  4. Vuosi: 2003, 2004, 2005, 2006, ..., 2020 (18)


 3. 121c -- Kotitalouksien asuinoloja kuvaavia tietoja asunnon hallintasuhteen ja elinvaiheen mukaan, 2003-2020

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 100437 Päivitetty: 1.4.2022

  1. Hallintasuhde: Kaikki kotitaloudet, Oma asunto, Vuokra-asunto, Muut, (4)
  2. Kotitalouden elinvaihe: Kaikki kotitaloudet, 1 Yhden hengen taloudet, 1.1 Yhden hengen taloudet, ikä alle 35 vuotta, 1.2 Yhden hengen taloudet, ikä 35-64 vuotta, ..., 4 Muut taloudet (13)
  3. Tiedot: Kotitalouksia perusjoukossa, Jäseniä kotitaloudessa, keskiarvo, Käytössä oleva asuinpinta-ala (m2), Väljä asuminen, > 1 huone, %, ..., Ilkivalta tai rikollisuus, % (16)
  4. Vuosi: 2003, 2004, 2005, 2006, ..., 2020 (18)


 4. 11wu -- Vakavassa aineellisessa puutteessa olevat ja vajaatyöllisiin kotitalouksiin kuuluvat henkilöt elinvaiheen mukaan, 2008-2019

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 19552 Päivitetty: 5.5.2021

  1. Kotitalouden elinvaihe: Kaikki kotitaloudet, 1 Yhden hengen taloudet, 1.1 Yhden hengen taloudet, ikä alle 35 vuotta, 1.2 Yhden hengen taloudet, ikä 35-64 vuotta, ..., 4 Muut taloudet (13)
  2. Vakava aineellinen puute ja vajaatyöllisyys: Kaikki yhteensä, Vakavassa aineellisessa puutteessa olevat, Ei vakavassa aineellisessa puutteessa, Vajaatyöllisen kotitalouden jäsen, Ei vajaatyöllisen kotitalouden jäsen (5)
  3. Tiedot: Henkilöiden määrä, Henkilöitä otoksessa, (2)
  4. Vuosi: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2019 (12)


 5. 11wj -- Aineellisen puutteen joidenkin ulottuvuuksien yleisyys aineellisen puutteen kokemisen mukaan, 2005-2019

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 31271 Päivitetty: 5.5.2021

  1. Aineellisessa puutteessa oleminen: Kaikki, Vakavassa aineellisessa puutteessa olevat, Ei vakavassa aineellisessa puutteessa, Aineellisessa puutteessa, Ei aineellisessa puutteessa (5)
  2. Tiedot: Maksuvaikeuksia kokeneet, Maksuvaikeuksia kokeneet, %, Puutetta ruoasta, Puutetta ruoasta, %, ..., Henkilöitä perusjoukossa (13)
  3. Vuosi: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2019 (15)


 6. 11wk -- Aineellisen puutteen joidenkin ulottuvuuksien yleisyys henkilön iän mukaan, 2005-2019

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 33036 Päivitetty: 5.5.2021

  1. Ikä: Yhteensä, 0 - 17, 18 - 24, 25 - 34, ..., 75 - (8)
  2. Tiedot: Maksuvaikeuksia kokeneet, Maksuvaikeuksia kokeneet, %, Puutetta ruoasta, Puutetta ruoasta, %, ..., Henkilöitä perusjoukossa (13)
  3. Vuosi: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2019 (15)