Alkuun

11jb -- Omakotitalotonttien hintaindeksi 2015=100, 2015Q1-2021Q1
Taulukon muuttujat
Tiedot
Pakollinen *
Aluejako
Pakollinen *
Vuosineljännes
Pakollinen *
Valitse valintalaatikoista haluamasi tiedot. Paina lopuksi painiketta "Näytä taulukko". Käyttöohje

Tiedot

Pakollinen *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Indeksi , Muutos edelliseen neljännekseen, % , Muutos edelliseen vuoteen, % ,

Valittu 0 Yhteensä 12

Aluejako

Pakollinen *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Koko maa , Pääkaupunkiseutu , Muu Suomi ,

Valittu 0 Yhteensä 11

Vuosineljännes

Pakollinen *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2015Q1 , 2015Q2 , 2015Q3 ,

Valittu 0 Yhteensä 25

Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 1 000 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 300 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 1 000 000

Alaviitteet

Tilaston kuvaus
Laatuselosteet
Menetelmäseloste
Käsitteet ja määritelmät
Muutoksia tässä tilastossa
Tiedot
Indeksi
Indeksi on suhdeluku, joka kuvaa jonkin muuttujan (esimerkiksi hinnan, määrän tai arvon) suhteellista muutosta perusjakson (esimerkiksi vuoden) suhteen. Kunkin ajankohdan indeksipisteluku ilmoittaa, kuinka monta prosenttia kyseisen ajankohdan tarkasteltava muuttuja on perusjakson arvosta tai määrästä. Perusjakson indeksipistelukujen keskiarvo on 100.
Muutos edelliseen neljännekseen, %
Neljännesvuosimuutoksella tarkoitetaan vuosineljänneksen indeksin suhteellista muutosta verrattuna edellisen vuosineljänneksen indeksiin. Muutos ilmaistaan yleensä prosenttilukuna.
Muutos edelliseen vuoteen, %
Vuosimuutos on indeksin suhteellinen muutos vuotta aiempaan vastaavaan ajankohtaan verrattuna (esim. kuluttajahintojen kokonaisindeksin vuosimuutos eli inflaatio).
Reaalihintaindeksi
Kertoo reaalisen hintojen muutoksen indeksin perusajankohtaan (esim. 2000, 1983 tai 1970) verrattuna. Reaalihintaindeksi saadaan jakamalla nimellishintaindeksin pisteluku vastaavan ajankohdan ja vastaavan perusvuoden kuluttajahintaindeksin pisteluvulla.
Muutos edelliseen neljännekseen, % (reaalihintaindeksi)
Neljännesvuosimuutoksella tarkoitetaan vuosineljänneksen indeksin suhteellista muutosta verrattuna edellisen vuosineljänneksen indeksiin. Muutos ilmaistaan yleensä prosenttilukuna.
Muutos edelliseen vuoteen, % (reaali-indeksi)
Vuosimuutos on indeksin suhteellinen muutos vuotta aiempaan vastaavaan ajankohtaan verrattuna (esim. kuluttajahintojen kokonaisindeksin vuosimuutos eli inflaatio).
Neliöhinta (EUR/m2)
Neliöhinnat ovat pinta-alapainotettuja neliöhintojen aritmeettisia keskiarvoja (eur/m²).
Alakvartiili
25 % havannoista jää alapuolelle.
Mediaanihinta
Keskimmäinen havainto, kun havainnot on järjestetty suuruusjärjestykseen.
Yläkvartiili
75 % havainnoista jää alapuolelle.
Keskipinta-ala m2
Omakotitalojen keskipinta-ala tarkoittaa keskimääräistä asuinpinta-alaa (m²)
Kauppojen lukumäärä
Kauppojen lukumäärä kyseisellä ajanjaksolla. Kauppojen lukumäärään eivät sisälly vuokratontilla sijaitsevat omakotitalot. Kiinteistöjen hinnat -tilastossa julkaistavat lukumäärät poikkeavat pientalotonttien osalta Maanmittauslaitoksen kiinteistöjen kauppahintatilastossa julkaisemista lukumääristä erilaisten poimintasääntöjen takia.