11x5 -- Vuokraindeksi (2015=100) ja keskineliövuokrat, vuositiedot, 2015-2020
Merkitse valintasi ja valitse esitysmuoto (taulukko ruutuun tai tiedostomuoto). Valintaohje

Valitse ainakin yksi arvo-merkityille muuttujille tarvitaan ainakin yksi arvo

Tiedot Valitse ainakin yksi arvo

Yhteensä 8 Valittu

Etsi

Vuosi Valitse ainakin yksi arvo

Yhteensä 6 Valittu

Etsi

Alue Valitse ainakin yksi arvo

Yhteensä 84 Valittu

Etsi

Huoneluku Valitse ainakin yksi arvo

Yhteensä 4 Valittu

Etsi

Rahoitusmuoto Valitse ainakin yksi arvo

Yhteensä 3 Valittu

Etsi


Valittuja taulukkosoluja:(enimmäisraja on 1 000 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 300 sarakkeeseen


Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 1 000 000
Yhteystiedot ja lisätietoja

Kuvaus

Viimeksi päivitetty
21.1.2021
Yhteystiedot
Lisätietoja
Tilaston kotisivu
Yksikkö
Indeksi (2015=100):
indeksipisteluku
Muutos edelliseen neljännekseen (indeksi 2015=100):
%
Muutos edelliseen vuoteen (indeksi 2015=100):
%
Lukumäärä:
lukumäärä
Neliövuokra (eur/m2):
eur / m2
Keskivuokralaskennan lukumäärä:
lukumäärä
Neliövuokra uusille vuokrasuhteille (eur/m2):
eur / m2
Neliövuokralaskennan lukumäärä, uudet vuokrasuhteet:
lukumäärä
Seuraava päivitys
20.1.2022
Luontipäivä
9.5.2019
Lähde
Asuntojen vuokrat, Tilastokeskus
Kuutio
002_11x5_2020
Alaviitteet

Alaviitteet

Tilaston kuvaus
Laatuselosteet
Käsitteet ja määritelmät
Muutoksia tässä tilastossa
... tieto on salassapitosäännön alainen
... tieto on salassapitosäännön alainen
Huoneluku
Huoneluku on asunnon asuinhuoneiden lukumäärä. Keittiötä ei lueta asuinhuoneeksi. Huonelukuluokkaan 3h+ kuuluvat asunnot, joissa on vähintään kolme huonetta.
Rahoitusmuoto
Luokittelee havainnon vapaarahoitteiseksi tai ARA-vuokra-asunnoksi
Tiedot
Indeksi (2015=100)
Indeksi on suhdeluku, joka kuvaa jonkin muuttujan (esimerkiksi hinnan, määrän tai arvon) suhteellista muutosta perusjakson (esimerkiksi vuoden) suhteen. Kunkin ajankohdan indeksipisteluku ilmoittaa, kuinka monta prosenttia kyseisen ajankohdan tarkasteltava muuttuja on perusjakson arvosta tai määrästä. Perusjakson indeksipistelukujen keskiarvo on 100.
Muutos edelliseen neljännekseen (indeksi 2015=100)
Neljännesvuosimuutoksella tarkoitetaan vuosineljänneksen indeksin suhteellista muutosta verrattuna edellisen vuosineljänneksen indeksiin. Muutos ilmaistaan yleensä prosenttilukuna.
Muutos edelliseen vuoteen (indeksi 2015=100)
Vuosimuutos on indeksin suhteellinen muutos vuotta aiempaan vastaavaan ajankohtaan verrattuna (esim. kuluttajahintojen kokonaisindeksin vuosimuutos eli inflaatio).
Lukumäärä
Havaintojen lukumäärä vuokraindeksin laskennassa
Neliövuokra (eur/m2)
Neliövuokrat ovat painotettuja neliövuokrien geometrisia keskiarvoja (eur/m²).
Keskivuokralaskennan lukumäärä
Havaintojen lukumäärä keskineliövuokrien laskennassa
Neliövuokra uusille vuokrasuhteille (eur/m2)
Neliövuokrat ovat painotettuja neliövuokrien geometrisia keskiarvoja (eur/m²). Uudella vuokrasuhteella tarkoitetaan vuokrasuhdetta, joka on alkanut kuusi kuukautta tilaston julkistuksen mukaisen viiteajankohdan päättymisestä. Uuden vuokrasuhteen keskineliövuokra ilmoitetaan tilastossa vapaarahoitteisille vuokra-asunnoille.
Neliövuokralaskennan lukumäärä, uudet vuokrasuhteet
Havaintojen lukumäärä keskineliövuokrien laskennassa, uudet vuokrasuhteet