Alkuun

11x4 -- Vuokraindeksi (2015=100) ja keskineliövuokrat, 2015Q1-2021Q4

Valitse muuttujat

Valitse valintalaatikoista haluamasi tiedot. Paina lopuksi painiketta ”Näytä taulukko”. Käyttöohje.
Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Indeksi (2015=100) , Muutos edelliseen neljännekseen (indeksi 2015=100) , Muutos edelliseen vuoteen (indeksi 2015=100) ,

Valittu 1 Yhteensä 8

Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: 2015Q1 , 2015Q2 , 2015Q3 ,

Valittu 1 Yhteensä 28

Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Koko maa , Pääkaupunkiseutu (PKS) , Muu Suomi (koko maa pl. PKS) ,

Valittu 0 Yhteensä 84

Pakollinen

Valittu 0 Yhteensä 4

Pakollinen

Valittu 0 Yhteensä 3

Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 1 000 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 300 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 1 000 000
Tilaston kuvaus
Laatuselosteet
Käsitteet ja määritelmät
Muutoksia tässä tilastossa
... tieto on salassapitosäännön alainen

Huoneluku

Huoneluku on asunnon asuinhuoneiden lukumäärä. Keittiötä ei lueta asuinhuoneeksi. Huonelukuluokkaan 3h+ kuuluvat asunnot, joissa on vähintään kolme huonetta.

Rahoitusmuoto

Luokittelee havainnon vapaarahoitteiseksi tai ARA-vuokra-asunnoksi

Tiedot

Indeksi (2015=100)

Indeksi on suhdeluku, joka kuvaa jonkin muuttujan (esimerkiksi hinnan, määrän tai arvon) suhteellista muutosta perusjakson (esimerkiksi vuoden) suhteen. Kunkin ajankohdan indeksipisteluku ilmoittaa, kuinka monta prosenttia kyseisen ajankohdan tarkasteltava muuttuja on perusjakson arvosta tai määrästä. Perusjakson indeksipistelukujen keskiarvo on 100. Indeksin laskenta perustuu samojen asuntojen vuokrien seuraamiseen ajassa. Näin huomioidaan vuokra-asuntojen laatuerot eri ajankohtina.

Muutos edelliseen neljännekseen (indeksi 2015=100)

Neljännesvuosimuutoksella tarkoitetaan vuosineljänneksen indeksin suhteellista muutosta verrattuna edellisen vuosineljänneksen indeksiin. Muutos ilmaistaan yleensä prosenttilukuna.

Muutos edelliseen vuoteen (indeksi 2015=100)

Vuosimuutos on indeksin suhteellinen muutos vuotta aiempaan vastaavaan ajankohtaan verrattuna (esim. kuluttajahintojen kokonaisindeksin vuosimuutos eli inflaatio).

Lukumäärä

Havaintojen lukumäärä vuokraindeksin laskennassa

Neliövuokra (eur/m2)

Neliövuokrat ovat painotettuja neliövuokrien geometrisia keskiarvoja (eur/m²). Keskivuokrissa ei ole huomioitu erilaisten vuokra-asuntojen laatueroja eivätkä ne siten sovellu vuokramuutosten tarkasteluun.

Keskivuokralaskennan lukumäärä

Havaintojen lukumäärä keskineliövuokrien laskennassa

Neliövuokra uusille vuokrasuhteille (eur/m2)

Neliövuokrat ovat painotettuja neliövuokrien geometrisia keskiarvoja (eur/m²). Uudella vuokrasuhteella tarkoitetaan vuokrasuhdetta, joka on alkanut kuusi kuukautta tilaston julkistuksen mukaisen viiteajankohdan päättymisestä. Uuden vuokrasuhteen keskineliövuokra ilmoitetaan tilastossa vapaarahoitteisille vuokra-asunnoille. Keskivuokrissa ei ole huomioitu erilaisten vuokra-asuntojen laatueroja eivätkä ne siten sovellu vuokramuutosten tarkasteluun.

Neliövuokralaskennan lukumäärä, uudet vuokrasuhteet

Havaintojen lukumäärä keskineliövuokrien laskennassa, uudet vuokrasuhteet