Alkuun

12ey -- 1. Asukasrakenne, 2019

Valitse muuttujat

Valitse valintalaatikoista haluamasi tiedot. Paina lopuksi painiketta ”Näytä taulukko”. Käyttöohje.
Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Asukkaat yhteensä, 2019 (HE) , Miehet, 2019 (HE) , Naiset, 2019 (HE) ,

Valittu 1 Yhteensä 24

Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: KOKO MAA , 00100 Helsinki Keskusta - Etu-Töölö (Helsinki) , 00120 Punavuori (Helsinki) ,

Valittu 0 Yhteensä 3 028

Valinnainen muuttuja
Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 1 000 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 300 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 1 000 000
... tieto on salassapitosäännön alainen ASUKASRAKENNE (HE)
Perusjoukko:
Asukkailla tarkoitetaan alueella vakinaisesti asuvaa väestöä. Ne henkilöt, joilla väestötietojärjestelmän mukaan oli kotipaikka Suomessa vuoden lopussa (31. joulukuuta), kuuluvat asukkaisiin kansalaisuudesta riippumatta. Asukkaiden sijainti määräytyy asuinrakennusten koordinaattien perusteella.Henkilöt, jotka asuvat laitoksissa, saavat sijaintitiedot laitoksen koordinaattien mukaan, mikäli ne ovat tiedossa. Pois sen sijaan jäävät koordinaatiton laitosväestö, ulkomailla tilapäisesti asuvat Suomen kansalaiset ja henkilöt, joiden sijaintitietoa kunnassa ei tiedetä. HUOM! Tästä syystä viralliset alueittaiset väkiluvut poikkeavat PAAVO-tilastoaineiston alueittaisista summatiedoista.
Tilastovuosi:
Tietoryhmän tiedot ovat ajankohdalta 31.12.2019
Tietosuoja:
Asukasrakennetiedot on salattu, jos alueella on alle 30 asukasta. Suojatuissa kentissä on arvo '...'

Postinumeroalue

2021 postinumeroalueet
Paavo-postinumeroalueet (tilastolliset postinumeroalueet) on tuotettu Tilastokeskuksessa postinumeroalueittaista tilastotuotantoa varten. Aineisto tuotetaan kahdenlaisena geometriana: tilastotuotantoa varten merialueille ulottuvana ja karttavisualisointia varten rantaviivalla leikattuna. Rajaus on tehty paikkatietomenetelmiä käyttäen. Rajauksen perusteena on rakennuksen osoitteen postinumero (tietolähde VTJ, Väestötietojärjestelmä; Rakennus- ja huoneistorekisteri). Yksittäiset osoitteiden postinumerot eivät muodosta alueita, joten lähdeaineistoa on yleistetty postinumeroalueiden muodostamiseksi. Postinumeroalueen raja sijoittuu pääsääntöisesti kahden eri postinumeron omaavan rakennuksen sijaintien puoliväliin. Rajauksen sijainnin tarkkuus on suurempi siellä, missä rakennuksia on enemmän (esim. taajama-alueet). Rantaviivan muodostamisessa on käytetty Maanmittauslaitoksen 1:1 milj. kartta-aineistoa. Aineistoa ylläpidetään vuosittain uusien ja lakkautettujen postinumeroiden osalta (VTJ:n aineiston mukaisesti) ja se julkaistaan vuosittain tammikuussa.
Postinumeroalueen kunta (aluejako 1.1.2021) määräytyy pinta-alan mukaan. Usean kunnan alueella oleva postinumeroalue saa sen kunnan kuntanumeron, jonka puolella suurin osa postinumeroalueen pinta-alasta sijaitsee. Postinumeroalueista summatut kunnittaiset tiedot eivät siis vastaa todellisia kuntatasoisia lukuja, jotka saa taulusta 10. Kaikki tietoryhmät kunnittain.

Tiedot

Asukkaat yhteensä, 2019 (HE)

Asukkailla tarkoitetaan alueella vakinaisesti asuvaa väestöä. Tämä on tietoryhmän kantaluku.

Miehet, 2019 (HE)

Alueella vakinaisesti asuvat miespuoliset henkilöt.

Naiset, 2019 (HE)

Alueella vakinaisesti asuvat naispuoliset henkilöt.

Asukkaiden keski-ikä, 2019 (HE)

Asukkaiden keski-ikä on asukkaiden iän keskiarvo alueittain. Keskiarvoa laskettaessa on kunkin asukkaan ikään lisätty puoli vuotta, jonka jälkeen ikäsumma on jaettu asukkaiden lukumäärällä.

0-2-vuotiaat, 2019 (HE)

Alueella vakinaisesti asuvat 0-2 -vuotiaat henkilöt.

3-6-vuotiaat, 2019 (HE)

Alueella vakinaisesti asuvat 3-6 -vuotiaat henkilöt.

7-12-vuotiaat, 2019 (HE)

Alueella vakinaisesti asuvat 7-12 -vuotiaat henkilöt.

13-15-vuotiaat, 2019 (HE)

Alueella vakinaisesti asuvat 13-15 -vuotiaat henkilöt.

16-17-vuotiaat, 2019 (HE)

Alueella vakinaisesti asuvat 16-17 -vuotiaat henkilöt.

18-19-vuotiaat, 2019 (HE)

Alueella vakinaisesti asuvat 18-19 -vuotiaat henkilöt.

20-24-vuotiaat, 2019 (HE)

Alueella vakinaisesti asuvat 20-24 -vuotiaat henkilöt.

25-29-vuotiaat, 2019 (HE)

Alueella vakinaisesti asuvat 25-29 -vuotiaat henkilöt.

30-34-vuotiaat, 2019 (HE)

Alueella vakinaisesti asuvat 30-34 -vuotiaat henkilöt.

35-39-vuotiaat, 2019 (HE)

Alueella vakinaisesti asuvat 35-39 -vuotiaat henkilöt.

40-44-vuotiaat, 2019 (HE)

Alueella vakinaisesti asuvat 40-44 -vuotiaat henkilöt.

45-49-vuotiaat, 2019 (HE)

Alueella vakinaisesti asuvat 45-49 -vuotiaat henkilöt.

50-54-vuotiaat, 2019 (HE)

Alueella vakinaisesti asuvat 50-54 -vuotiaat henkilöt.

55-59-vuotiaat, 2019 (HE)

Alueella vakinaisesti asuvat 55-59 -vuotiaat henkilöt.

60-64-vuotiaat, 2019 (HE)

Alueella vakinaisesti asuvat 60-64 -vuotiaat henkilöt.

65-69-vuotiaat, 2019 (HE)

Alueella vakinaisesti asuvat 65-69 -vuotiaat henkilöt.

70-74-vuotiaat, 2019 (HE)

Alueella vakinaisesti asuvat 70-74 -vuotiaat henkilöt.

75-79-vuotiaat, 2019 (HE)

Alueella vakinaisesti asuvat 75-79 -vuotiaat henkilöt.

80-84-vuotiaat, 2019 (HE)

Alueella vakinaisesti asuvat 80-84 -vuotiaat henkilöt.

85 vuotta täyttäneet, 2019 (HE)

Alueella vakinaisesti asuvat yli 84 -vuotiaat henkilöt.