12f3 -- 5. Talouksien käytettävissä olevat rahatulot, 2017
Merkitse valintasi ja valitse esitysmuoto (taulukko ruutuun tai tiedostomuoto). Valintaohje

Valitse ainakin yksi arvo-merkityille muuttujille tarvitaan ainakin yksi arvo

Tiedot Valitse ainakin yksi arvo

Yhteensä 7 Valittu

Etsi

Postinumeroalue Valitse ainakin yksi arvo

Yhteensä 3 027 Valittu

Etsi


Valittuja taulukkosoluja:(enimmäisraja on 1 000 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 300 sarakkeeseen


Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 1 000 000
Yhteystiedot ja lisätietoja

Kuvaus

Viimeksi päivitetty
27.1.2020
Yhteystiedot
paavo@tilastokeskus.fi
Yksikkö
Taloudet yhteensä, 2017 (TR):
lukumäärä
Talouksien keskitulot, 2017 (TR):
euro
Talouksien mediaanitulot, 2017 (TR):
euro
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat taloudet, 2017 (TR):
lukumäärä
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat taloudet, 2017 (TR):
lukumäärä
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat taloudet, 2017 (TR):
lukumäärä
Talouksien ostovoimakertymä, 2017 (TR):
euro
Seuraava päivitys
25.1.2021
Luontipäivä
27.1.2020
Lähde
Tulonjaon kokonaistilasto, Tilastokeskus
Kuutio
005_12f3_2017
Alaviitteet

Alaviitteet

... tieto on salassapitosäännön alainen
TALOUKSIEN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT RAHATULOT (TR)
Perusjoukko:
Huom! Kyseessä on uusi muuttujaryhmä. Tiedot koskevat talouksia. Talouden muodostavat samassa asuinhuoneistossa vakinaisesti asuvat henkilöt. Tilastollinen määritelmä taloudelle on asuntokunta. Tulotiedot perustuvat käytettävissä oleviin rahatuloihin. Käytettävissä olevat rahatulot lasketaan vähentämällä bruttorahatuloista maksetut tulonsiirrot:
+ palkkatulot
+ yrittäjätulot
+ omaisuustulot (ilman asuntotuloa)
+ saadut tulonsiirrot (ilman asuntotuloa)
(= bruttorahatulot)
- maksetut tulonsiirrot
= käytettävissä olevat rahatulot

Tilastovuosi:
Tietoryhmän tiedot ovat ajankohdalta 31.12.2017
Tietosuoja:
Talouksien tulotiedot on salattu, jos talouksia on alueella alle 30. Suojatuissa kentissä on arvo '...'
Postinumeroalue
2020 postinumeroalueet
Paavo-postinumeroalueet (tilastolliset postinumeroalueet) on tuotettu Tilastokeskuksessa postinumeroalueittaista tilastotuotantoa varten. Aineisto tuotetaan kahdenlaisena geometriana: tilastotuotantoa varten merialueille ulottuvana ja karttavisualisointia varten rantaviivalla leikattuna. Rajaus on tehty paikkatietomenetelmiä käyttäen. Rajauksen perusteena on rakennuksen osoitteen postinumero (tietolähde VTJ, Väestötietojärjestelmä; Rakennus- ja huoneistorekisteri). Yksittäiset osoitteiden postinumerot eivät muodosta alueita, joten lähdeaineistoa on yleistetty postinumeroalueiden muodostamiseksi. Postinumeroalueen raja sijoittuu pääsääntöisesti kahden eri postinumeron omaavan rakennuksen sijaintien puoliväliin. Rajauksen sijainnin tarkkuus on suurempi siellä, missä rakennuksia on enemmän (esim. taajama-alueet). Rantaviivan muodostamisessa on käytetty Maanmittauslaitoksen 1:1 milj. kartta-aineistoa.
Aineistoa ylläpidetään vuosittain uusien ja lakkautettujen postinumeroiden osalta (VTJ:n aineiston mukaisesti) ja se julkaistaan vuosittain tammikuussa.
Tiedot
Taloudet yhteensä, 2017 (TR)
Talouksien lukumäärä ilmoittaa alueella asuvien talouksien lukumäärän. Tämä on tietoryhmän kantaluku.
Talouksien keskitulot, 2017 (TR)
Talouksien keskitulot (eur) on talouksien käytettävissä olevien rahatulojen vuositulojen keskiarvo.
Talouksien mediaanitulot, 2017 (TR)
Talouksien mediaanitulot (eur) saadaan, kun kaikki taloudet asetetaan käytettävissä olevien rahatulojen mukaan suuruusjärjestykseen. Mediaanitulo on keskimmäisen talouden tulo. Keskimmäisen talouden kummallekin puolelle jää yhtä monta taloutta.
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat taloudet, 2017 (TR)
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat taloudet ansaitsevat enintään 16 979 euroa vuodessa (tulokymmenykset 1-2). Kymmenykset muodostetaan asettamalla kaikki asuntoväestöön kuuluvat henkilöt järjestykseen talouksien ekvivalenttien käytettävissä olevien tulojen perusteella ja jakamalla heidät kymmeneen yhtä paljon tapauksia sisältävään osaan. Ekvivalentti tulo on tulokäsite, jolla pyritään saamaan erityyppisten talouksien tulot vertailukelpoisiksi ottamalla huomioon yhteiskulutushyödyt.
Ekvivalentti tulo = talouden tulot jaettuna talouden kulutusyksiköiden määrällä.
Tulonjakotilastossa on käytetty vuodesta 2002 lähtien Euroopan unionin tilastoviraston Eurostatin suosittamaa ns. muunnettua OECD:n kulutusyksikköasteikkoa, jossa
- kotitalouden ensimmäinen aikuinen saa painon 1
- muut yli 13-vuotiaat henkilöt saavat painon 0,5
- lapset saavat painon 0,3 (lapsiksi on määritelty 0-13-vuotiaat ).
Oletuksena on, että kotitalouden sisällä tulot jakautuvat tasaisesti em. kulutustarpeen suhteessa kaikkien jäsenten kesken.
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat taloudet, 2017 (TR)
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat taloudet ansaitsevat enintään 16 979 euroa vuodessa (tulokymmenykset 1-2). Kymmenykset muodostetaan asettamalla kaikki asuntoväestöön kuuluvat henkilöt järjestykseen talouksien ekvivalenttien käytettävissä olevien tulojen perusteella ja jakamalla heidät kymmeneen yhtä paljon tapauksia sisältävään osaan. Ekvivalentti tulo on tulokäsite, jolla pyritään saamaan erityyppisten talouksien tulot vertailukelpoisiksi ottamalla huomioon yhteiskulutushyödyt.
Ekvivalentti tulo = talouden tulot jaettuna talouden kulutusyksiköiden määrällä.
Tulonjakotilastossa on käytetty vuodesta 2002 lähtien Euroopan unionin tilastoviraston Eurostatin suosittamaa ns. muunnettua OECD:n kulutusyksikköasteikkoa, jossa
- kotitalouden ensimmäinen aikuinen saa painon 1
- muut yli 13-vuotiaat henkilöt saavat painon 0,5
- lapset saavat painon 0,3 (lapsiksi on määritelty 0-13-vuotiaat ).
Oletuksena on, että kotitalouden sisällä tulot jakautuvat tasaisesti em. kulutustarpeen suhteessa kaikkien jäsenten kesken.
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat taloudet, 2017 (TR)
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat taloudet ansaitsevat yli 35 298 euroa vuodessa (tulokymmenykset 9-10). Kymmenykset muodostetaan asettamalla kaikki asuntoväestöön kuuluvat henkilöt järjestykseen talouksien ekvivalenttien käytettävissä olevien tulojen perusteella ja jakamalla heidät kymmeneen yhtä paljon tapauksia sisältävään osaan. Ekvivalentti tulo on tulokäsite, jolla pyritään saamaan erityyppisten talouksien tulot vertailukelpoisiksi ottamalla huomioon yhteiskulutushyödyt.
Ekvivalentti tulo = talouden tulot jaettuna talouden kulutusyksiköiden määrällä.
Tulonjakotilastossa on käytetty vuodesta 2002 lähtien Euroopan unionin tilastoviraston Eurostatin suosittamaa ns. muunnettua OECD:n kulutusyksikköasteikkoa, jossa
- kotitalouden ensimmäinen aikuinen saa painon 1
- muut yli 13-vuotiaat henkilöt saavat painon 0,5
- lapset saavat painon 0,3 (lapsiksi on määritelty 0-13-vuotiaat ).
Oletuksena on, että kotitalouden sisällä tulot jakautuvat tasaisesti em. kulutustarpeen suhteessa kaikkien jäsenten kesken.
Talouksien ostovoimakertymä, 2017 (TR)
Talouksien ostovoimakertymä (eur) on käytettävissä olevien rahatulojen kertymä.