1. 12s5 -- Maksetut suorat tuet, lainat ja takaukset toimialoittain ja kokoluokittain, tuhatta euroa, 2019Q1-2020Q3

    Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 31813 Päivitetty: 11.12.2020

    1. Vuosineljännes: 2019Q1, 2019Q2, 2019Q3, 2019Q4, ..., 2020Q3 (7)
    2. Toimiala: Yhteensä, A Maatalous, metsätalous ja kalatalous (01-03), C Teollisuus (10-33), 10-15, 18-23, 31-32 Muu teollisuus, ..., Ei yritystunnusta (17)
    3. Yrityksen kokoluokka: Kaikki yritykset, Mikroyritys, Pieni yritys, Keskisuuri yritys, Suuri yritys (5)
    4. Tiedot: Tukea saaneiden yritysten lukumäärä, Maksetut suorat tuet, Maksetut lainat, Myönnetyt takaukset, ..., Suhdanneheikentymän vuoksi myönnetyt takaukset (8)