1. 12s7 -- Arvonlisäpohjaisen ulkomaankaupan pääindikaattorit yritysten ulkomaankauppaan osallistumisen mukaan, 2013-2018

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 178119 Päivitetty: 16.11.2020

  1. Toimiala: Yhteensä, 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut, 02 Metsätalous ja puunkorjuu, 03 Kalastus ja vesiviljely, ..., 96 Muut henkilökohtaiset palvelut (62)
  2. Heterogeenisyys: Viejäyritys, Tuojayritys, Viejä-tuojayritys, Yritys ei harjoita ulkomaankauppaa, ..., Yhteensä (6)
  3. Vuosi: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2018 (6)
  4. Tiedot: Bruttovienti, Bruttotuonti, Kokonaistuotanto, Arvonlisäys, ..., Bruttoviennin epäsuora kotimainen arvonlisä, tuottajatoimialan mukaan (12)


 2. 12t1 -- Arvonlisäpohjaisen ulkomaankaupan pääindikaattorit yritysten koon ja konsernisuhteen mukaan, 2013-2018

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 248629 Päivitetty: 16.11.2020

  1. Toimiala: Yhteensä, 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut, 02 Metsätalous ja puunkorjuu, 03 Kalastus ja vesiviljely, ..., 96 Muut henkilökohtaiset palvelut (62)
  2. Heterogeenisyys: Itsenäinen yritys, 0-<10 työntekijää, Itsenäinen yritys, 10-<50 työntekijää, Itsenäinen yritys, 50-<250 työntekijää, Riippuvainen yritys, 0-<10 työntekijää, ..., Yhteensä (9)
  3. Vuosi: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2018 (6)
  4. Tiedot: Bruttovienti, Bruttotuonti, Kokonaistuotanto, Arvonlisäys, ..., Bruttoviennin epäsuora kotimainen arvonlisä, tuottajatoimialan mukaan (12)


 3. 12sb -- Arvonlisäpohjaisen ulkomaankaupan työvoimaindikaattorit yritysten ulkomaankauppaan osallistumisen mukaan, 2013-2016

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 299977 Päivitetty: 16.11.2020

  1. Toimiala: Yhteensä, 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut, 02 Metsätalous ja puunkorjuu, 03 Kalastus ja vesiviljely, ..., 96 Muut henkilökohtaiset palvelut (62)
  2. Heterogeenisyys: Viejäyritys, Tuojayritys, Viejä-tuojayritys, Yritys ei harjoita ulkomaankauppaa, ..., Yhteensä (6)
  3. Työvoima: Naiset, Miehet, Matalasti koulutetut, Keskitason koulutetut, ..., Yhteensä (6)
  4. Vuosi: 2013, 2014, 2015, 2016, (4)
  5. Tiedot: Työntekijät yhteensä, Kotimaisen arvonlisän viennistä riippuvat työntekijät, Kotimaisen arvonlisän viennistä riippuvat työntekijät, tuottajatoimialan mukaan, Viennistä suoraan riippuvat työntekijät, ..., Viennistä epäsuoraan riippuvat työntekijät, palvelutoimialat (8)


 4. 12t4 -- Arvonlisäpohjaisen ulkomaankaupan työvoimaindikaattorit yritysten koon ja konsernisuhteen mukaan, 2013-2016

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 437923 Päivitetty: 16.11.2020

  1. Toimiala: Yhteensä, 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut, 02 Metsätalous ja puunkorjuu, 03 Kalastus ja vesiviljely, ..., 96 Muut henkilökohtaiset palvelut (62)
  2. Heterogeenisyys: Itsenäinen yritys, 0-<10 työntekijää, Itsenäinen yritys, 10-<50 työntekijää, Itsenäinen yritys, 50-<250 työntekijää, Riippuvainen yritys, 0-<10 työntekijää, ..., Yhteensä (9)
  3. Työvoima: Naiset, Miehet, Matalasti koulutetut, Keskitason koulutetut, ..., Yhteensä (6)
  4. Vuosi: 2013, 2014, 2015, 2016, (4)
  5. Tiedot: Työntekijät yhteensä, Kotimaisen arvonlisän viennistä riippuvat työntekijät, Kotimaisen arvonlisän viennistä riippuvat työntekijät, tuottajatoimialan mukaan, Viennistä suoraan riippuvat työntekijät, ..., Viennistä epäsuoraan riippuvat työntekijät, palvelutoimialat (8)


 5. 12yc -- Arvonlisäpohjainen ulkomaankauppa toimialan ja alueen mukaan, 2013-2018

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 128045 Päivitetty: 16.11.2020

  1. Toimiala: Yhteensä, A Maatalous, metsätalous ja kalatalous (01-03), B Kaivostoiminta ja louhinta (05-09), C Teollisuus (10-33), ..., S Muu palvelutoiminta (94-96) (19)
  2. Alue: Muut kuin EU-maat (27, 2020-), Muut kuin EU-maat (28, 2013-2020), EU-maat (27, 2020-), EU-maat (28, 2013-2020), ..., Ulkomaat yhteensä (48)
  3. Vuosi: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2018 (6)
  4. Tiedot: Bruttovienti, Bruttotuonti, Bruttoviennin kotimainen arvonlisä, viejätoimialan mukaan, Viennin ulkomainen arvonlisä, viejätoimialan mukaan, (4)