Alkuun

Kokeelliset tilastot

 1. SBSIS_10_A --- Toimintojen siirto ulkomailta Suomeen 2017

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 2985 Päivitetty: 23.11.2018

  1. Toimiala: Toimialat yhteensä (toimialat B-N, pl. rahoitus- ja vakuutustoiminta K), Teollisuustoimialat (toimialat B-E), Palvelutoimialat (toimialat F-N, pl. rahoitus- ja vakuutustoiminta K), Korkean- ja keskitason teknologiaa käyttävä teollisuus, Osaamisintensiiviset palvelualat (5)
  2. Toimintojen siirto Suomeen: Yhteensä, Siirsi toimintoja Suomeen, Ei siirtänyt toimintoja Suomeen, (3)
  3. Vuosi: 2017, (1)


 2. SBSIS_11_A --- Toimintojen siirto ulkomailta Suomeen toiminnoittain 2017

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 2736 Päivitetty: 23.11.2018

  1. Toimiala: Toimialat yhteensä (toimialat B-N, pl. rahoitus- ja vakuutustoiminta K), Teollisuustoimialat (toimialat B-E), Palvelutoimialat (toimialat F-N, pl. rahoitus- ja vakuutustoiminta K), Korkean- ja keskitason teknologiaa käyttävä teollisuus, Osaamisintensiiviset palvelualat (5)
  2. Liiketoiminto: Yhteensä, Ydintoiminnot, Tukitoiminnot yhteensä, (3)
  3. Vuosi: 2017, (1)


 3. SBSIS_12_A --- Toimintojen siirto ulkomailta Suomeen ja toiminnan jatkuminen ulkomailla 2017

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 3287 Päivitetty: 23.11.2018

  1. Toimiala: Toimialat yhteensä (toimialat B-N, pl. rahoitus- ja vakuutustoiminta K), Teollisuustoimialat (toimialat B-E), Palvelutoimialat (toimialat F-N, pl. rahoitus- ja vakuutustoiminta K), Korkean- ja keskitason teknologiaa käyttävä teollisuus, Osaamisintensiiviset palvelualat (5)
  2. Toimintojen Suomeen siirtämisen laajuus: Yhteensä, Ulkomaan toiminta lopetettiin täysin, Ulkomaan toiminta lopetettiin osin, Ulkomaan toiminta jatkuu saman suuruisena, Ulkomaan toimintaa kasvatetaan (5)
  3. Vuosi: 2017, (1)


 4. SBSIS_3_A --- Toimintojen ulkoistaminen 2017

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 4018 Päivitetty: 23.11.2018

  1. Toimiala: TOTAL Toimialat yhteensä (toimialat B-N, pl. rahoitus- ja vakuutustoiminta K), B Kaivostoiminta ja louhinta, C Teollisuus, D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta, ..., F_N_NOT_K Palvelutoimialat (toimialat F-N, pl. rahoitus- ja vakuutustoiminta K) (17)
  2. Ulkoistaminen: Yritykset yhteensä, Ulkoistanut kotimaassa, Ulkoistanut ulkomaille, Ei ulkoistanut, (4)
  3. Vuosi: 2017, (1)


 5. SBSIS_4_A --- Toimintojen ulkoistaminen kumppanin ja toiminnon mukaan 2017

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 4721 Päivitetty: 23.11.2018

  1. Toimiala: Toimialat yhteensä (toimialat B-N, pl. rahoitus- ja vakuutustoiminta K), Teollisuustoimialat (toimialat B-E), Palvelutoimialat (toimialat F-N, pl. rahoitus- ja vakuutustoiminta K), Korkean- ja keskitason teknologiaa käyttävä teollisuus, Osaamisintensiiviset palvelualat (5)
  2. Ulkoistuskumppani: Yhteensä, Ulkoistanut kotimaassa muulle yritykselle, Ulkoistanut ulkomaille konsernin sisäisesti, Ulkoistanut kotimaassa konsernin sisäisesti, Ulkoistanut ulkomaille muulle yritykselle (5)
  3. Liiketoiminto: Yhteensä, Ydintoiminnot, Tukitoiminnot yhteensä, Jakelu ja logistiikka, ..., Muut tukitoiminnot (10)
  4. Vuosi: 2017, (1)


 6. SBSIS_5_A --- Toimintojen ulkoistaminen ulkomaille 2017 kohdealueittain

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 6346 Päivitetty: 23.11.2018

  1. Toimiala: Toimialat yhteensä (toimialat B-N, pl. rahoitus- ja vakuutustoiminta K), Teollisuustoimialat (toimialat B-E), Palvelutoimialat (toimialat F-N, pl. rahoitus- ja vakuutustoiminta K), Korkean- ja keskitason teknologiaa käyttävä teollisuus, Osaamisintensiiviset palvelualat (5)
  2. Ulkoistamisen kohdealue: Yhteensä, EU15 (pl. Suomi), EU13, Muu Eurooppa (ml. Venäjä), ..., Muu maailma (12)
  3. Liiketoiminto: Yhteensä, Ydintoiminnot, Tukitoiminnot yhteensä, Jakelu ja logistiikka, ..., Muut tukitoiminnot (10)
  4. Vuosi: 2017, (1)


 7. SBSIS_8_A --- Ulkomaille ulkoistamisen syyt 2017

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 4319 Päivitetty: 23.11.2018

  1. Toimiala: Teollisuustoimialat (toimialat B-E), Palvelutoimialat (toimialat F-N, pl. rahoitus- ja vakuutustoiminta K), Korkean- ja keskitason teknologiaa käyttävä teollisuus, Osaamisintensiiviset palvelualat, Toimialat yhteensä (toimialat B-N, pl. rahoitus- ja vakuutustoiminta K) (5)
  2. Tekijän tärkeys: Erittäin tärkeä, Tärkeä, Ei tärkeä, (3)
  3. Ulkoistamisen syyt: Työvoimakustannusten alentaminen, Muiden kuin työvoimakustannusten alentaminen, Pääsy uusilile markkinoille, Puute osaavasta työvoimasta, ..., Konsernijohdon tekemät strategiset päätökset (10)
  4. Vuosi: 2017, (1)


 8. SBSIS_9_A --- Ulkomaille ulkoistamisen esteeksi koetut tekijät 2017

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 5463 Päivitetty: 27.11.2018

  1. Toimiala: Toimialat yhteensä (toimialat B-N, pl. rahoitus- ja vakuutustoiminta K), Teollisuustoimialat (toimialat B-E), Palvelutoimialat (toimialat F-N, pl. rahoitus- ja vakuutustoiminta K), Korkean- ja keskitason teknologiaa käyttävä teollisuus, Osaamisintensiiviset palvelualat (5)
  2. Tekijän tärkeys: Erittäin tärkeä, Tärkeä, Ei tärkeä, Ei tiedossa / ei soveltuva, (4)
  3. Ulkoistamisen esteeksi koetut tekijät: Lainsäädäntöön tai hallintoon liittyvät esteet, Verotukseen liittyvät kysymykset, Tariffit tai kaupan esteet, Rahoituksen saatavuus tai muut rahoitukseen liittyvät esteet, ..., Ulkomaille ulkoistamiseen / siirtämiseen liittyvät ongelmat suuremmat kuin odotetut hyödyt (11)
  4. Vuosi: 2017, (1)