To the Top

027 -- Tätorter efter folkmängd och folktäthet 31.12.2013

Choose variables

Select the data you want from the selection boxes. In the end, press the “Show table” button. User instructions.
Mandatory
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Ahde , Ahlainen , Ahola (Posio) ,

Selected 0 of total 750

Mandatory

Selected 0 of total 3

Number of selected data cells are:
(maximum number allowed is 1,000,000)

Presentation on screen is limited to 1,000 rows and 300 columns

Number of selected cells exceeds the maximum allowed 1,000,000
Begrepp och definitioner
Beskrivning
Kvalitetsbeskrivning
I statistiken används områdesindelningen för tidpunkten 1.1.2014.
Tätortsavgränsningen 2014 på basis av uppgifterna för år 2013.
Befolkningsuppgifter efter tätort för år 2014 publiceras i höst 2015.

Tätort

Tätorter i alfabetisk ordning. Som tätort definieras alla
byggnadsgrupper med minst 200 invånare, där avståndet mellan byggnaderna
i allmänhet inte överstiger 200 meter. Vid avgränsningen av tätorter
beaktas förutom bostadsbyggnader även bl.a. byggnader som används som
affärs- eller kontorsarbetsplatser och liknande. Avgränsningen av
tätorter är oberoende av administrativa regionindelningar.

Tätort

kb. = kyrkoby
ct. = centraltätort
stat.samh. = trakten kring stationen