To the Top

027 -- Taajamat väkiluvun ja väestöntiheyden mukaan 31.12.2011
Variable overview
Taajama
Mandatory *
Tieto
Mandatory *
Select the data you want from the selection boxes. In the end, press the "Show table" button. User instructions

Taajama

Mandatory *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Ahlainen , Ahola , Ahonkylä ,

Selected 0 of total 747

Tieto

Mandatory *

Selected 0 of total 3

Number of selected data cells are:
(maximum number allowed is 1,000,000)

Presentation on screen is limited to 1,000 rows and 300 columns

Number of selected cells exceeds the maximum allowed 1,000,000

Footnotes

Käsitteet ja määritelmät
Tilaston kuvaus
Laatuselosteet
Taajamarajaus 2012 vuoden 2011 tietojen pohjalta.
Vuoden 2012 väestötiedot taajamittain julkaistaan marraskuussa 2013.
Taajama
Taajamat aakkosjärjestyksessä. Taajama on asutus- ja rakennustihentymä.
Taajamaksi määrittelyn edellytyksenä on riittävän tiheä rakennuskanta,
rakennusten kerrosalamäärä ja vähintään 200 asukasta. Suomen
ympäristökeskus määrittelee ja rajaa taajamat paikkatietomenetelmillä
vuosittain mm. Tilastokeskuksen paikkatietopohjaisia 250 m x 250 m
-ruutuaineistoja hyödyntäen. Taajama on kunta- tai muista
hallinnollisista rajoista riippumaton.
Taajama
kk. = kirkonkylä
kt. = keskustaajama
as.seutu = asemanseutu