To the Top

2.1. Äänestystiedot presidentinvaalissa 2006, 1 vaali.
Variable overview
Alue
Mandatory *
Äänestystiedot
Mandatory *
Sukupuoli
Mandatory *
Select the data you want from the selection boxes. In the end, press the "Show table" button. User instructions

Alue

Mandatory *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Koko maa , 01 Helsingin vaalipiiri , 091 Helsinki ,

Selected 0 of total 3,143

Äänestystiedot

Mandatory *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Äänioikeutetut , Äänestäneet , Äänestysprosentti ,

Selected 0 of total 16

Sukupuoli

Mandatory *

Selected 0 of total 3

Number of selected data cells are:
(maximum number allowed is 1,000,000)

Presentation on screen is limited to 1,000 rows and 300 columns

Number of selected cells exceeds the maximum allowed 1,000,000

Footnotes

Tilaston kuvaus
Laatuseloste
Käsitteet ja määritelmät
Katsaus
Merkintätapojen selitykset:
. tieto on epälooginen esitettäväksi
.. tietoa ei ole saatu, se on liian epävarma esitettäväksi tai se on salassapitosäännön alainen
- ei yhtään havaintoa