001 -- Membership in trade unions and unemployment funds, 2002–2019
Mark your selections and choose between table on screen and file format. Marking tips

For variables marked Select at least one value you need to select at least one value

Trade union / Unemployment fund Select at least one value

Total 2 Selected

Search

Gender Select at least one value

Total 3 Selected

Search

Year Select at least one value

Total 18 Selected

Search


Number of selected data cells are:(maximum number allowed is 1,000,000)

Presentation on screen is limited to 1,000 rows and 300 columns


Number of selected cells exceeds the maximum allowed 1,000,000
Contact and information

Information

Latest update
11/10/2020
Contact
Ministry of Employment and the Economy

Further information
Unit
percentage
Next update
10/1/2021
Creation date
5/26/2009
Source
Ministry of Employment and the Economy, working life barometers
Matrix
tobarom_001_201900
Footnotes

Footnotes

Tiedot perustuvat noin 1200 - 1300 hengen otokseen, joka edustaa
kaikkia työssä olevia palkansaajia. Vuosittaiset tiedot on kerätty
kunakin vuonna syys-lokakuussa Tilastokeskuksen Työvoimatutkimuksen
yhteydessä puhelinhaastatteluna. Vastausprosentit ovat korkeita (85 -
90 %). Vuosittain on esitetty kaksi tietoa: ammattijärjestöjen
jäsenten osuus (nämä siis kuuluvat myös työttömyyskassoihin) ja
pelkästään työttömyyskassoihin kuuluvien osuus. Jälkimmäiset ovat
käytännössä ns. Loimaan kassan jäseniä. Joskua näkee
järjestäytymisasteena esitettävän näiden yhteenlasketun summan, mutta
silloin liioitellaan ammatillisen järjestäytymisen tasoa ja lisäksi
trendi antaa väärän kuvan järjesteytymisen muutoksesta.