To the Top

114r -- Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten ansiot ammattiluokituksen (AML 2010) mukaan, 2020

Choose variables

Select the data you want from the selection boxes. In the end, press the “Show table” button. User instructions.
Mandatory

Selected 1 of total 6

Mandatory

Selected 1 of total 1

Selected 0 of total 3

Optional variable
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.SSS Yhteensä , 1 Johtajat , 11 Johtajat, ylimmät virkamiehet ja järjestöjen johtajat ,

Selected 0 of total 570

Optional variable
Number of selected data cells are:
(maximum number allowed is 1,000,000)

Presentation on screen is limited to 1,000 rows and 300 columns

Number of selected cells exceeds the maximum allowed 1,000,000
Tilaston kuvaus
Laatuselosteet
Käsitteet ja määritelmät
Muutoksia tässä tilastossa
. tieto on puuttuva
... tieto on salassapitosäännön alainen
Ansioiden viiteajankohta syys-lokakuu.
.. Tieto on liian epävarma esitettäväksi
- Ei yhtään havaintoa

Sukupuoli

Sukupuoli

Tiedot

Lukumäärä

Henkilöiden lukumäärä

Säännöllisen työajan keskiansio

Säännöllisen työajan keskiansio kuukaudessa (viiteajankohta syys-lokakuu)

Säännöllisen työajan ansion 1.desiili

Säännöllisen työajan kuukausiansion 1.desiili (viiteajankohta syys-lokakuu)

Säännöllisen työajan ansion mediaani

Säännöllisen työajan kuukausiansion mediaani (viiteajankohta syys-lokakuu)

Säännöllisen työajan ansion 9.desiili

Säännöllisen työajan kuukausiansion 9.desiili (viiteajankohta syys-lokakuu)