To the Top

002 -- Juvenile delinquency 1995-2020

Choose variables

Select the data you want from the selection boxes. In the end, press the “Show table” button. User instructions.
Mandatory

Selected 0 of total 4

Mandatory
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1995 , 1996 , 1998 ,

Selected 0 of total 9

Number of selected data cells are:
(maximum number allowed is 1,000,000)

Presentation on screen is limited to 1,000 rows and 300 columns

Number of selected cells exceeds the maximum allowed 1,000,000
Nuorisorikollisuuskysely on 15–16-vuotiaille suunnattu kansallisesti edustava kyselytutkimus,
joka toistetaan neljän vuoden välein. Koska vain pieni osa nuorten rikoksista tulee poliisin
tietoon ja tilastoon, nuorten rikollisuuskehityksen seuraaminen edellyttää
kokonaisrikollisuuskyselyjä.
Taulukossa on esitetty, kuinka suuri osa 15–16-vuotiaista osallistui tekomuotoon vuoden aikana.