To the Top

11m8 -- Julkisten menojen hintaindeksi (2015=100), valtiontalous menolajeittain, 2015-2020

Choose variables

Select the data you want from the selection boxes. In the end, press the “Show table” button. User instructions.
Mandatory

Selected 1 of total 2

Mandatory

Selected 1 of total 6

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Yhteensä , 1. Kulutusmenot , 1.1. Palkat ja muut henkilöstömenot ,

Selected 0 of total 17

Optional variable
Number of selected data cells are:
(maximum number allowed is 1,000,000)

Presentation on screen is limited to 1,000 rows and 300 columns

Number of selected cells exceeds the maximum allowed 1,000,000
Tietojen tarkentuminen
Tilaston kuvaus
Laatuselosteet
Menetelmäseloste
Käsitteet ja määritelmät
Muutoksia tässä tilastossa

Menolaji (2015=100)

Menolajit ovat kulutusmenot, palkat ja muut henkilöstömenot, palkat ja palkkiot, sosiaalivakuutusmaksut, maksetut eläkkeet, tavarat ja palvelut, siirtomenot, siirtomenot kunnille ja kuntayhtymille, siirtomenot elinkeinoelämälle, siirtomenot kotitalouksille, siirtomenot yleishyödyllisille yhteisöille, maksuosuudet EU:lle, siirtomenot ulkomaille, reaalisijoitukset, finanssisijoitukset ja muut menot.

Tiedot

Pisteluku (2015=100)

Pisteluku on hintaindekseissä käytetty muutossuure, joka kertoo vertailujankohdan hinnan, keskihinnan tai indeksin suhteessa perusajankohdan hintaan, keskihintaan tai indeksiin. Perusajankohdan pistelukua merkitään tavallisesti luvulla sata. Esimerkiksi jos hyödykkeen pisteluku on tiettynä ajankohtana 105,3, merkitsee tämä, että hyödykkeen hinta on noussut 5,3 prosenttia perusajankohdasta.

Vuosimuutos (2015=100)

Vuosimuutos on indeksipisteluvun suhteellinen muutos vuotta aiempaan vastaavaan ajankohtaan verrattuna (esim. kuluttajahintojen kokonaisindeksin vuosimuutos eli inflaatio).