Tilastokeskus
Yhteystiedot | Palaute                              På svenska | In English

Kunnallisvaalit 2012 vaalikarttapalvelu


Vaalikarttapalvelu on maksuton verkkopalvelu, josta saa kartoin ja kuvioin havainnollistettua tietoa vuoden 2012 kunnallisvaaleista. Karttojen ja pylväskuvioiden avulla voidaan tarkastella muun muassa äänestysaktiivisuutta ja sen muutoksia edellisistä kunnallisvaaleista, eniten ääniä saaneita puolueita sekä puolueiden ääniosuuksia eri aluetasoilla. Karttoja on esimerkiksi kunnittain, vaalipiireittäin ja suurimmissa kaupungeissa äänestysalueittain. Aluetason ja teeman voi valita sivupalkista.


Kunkin kartan yhteydessä on linkki tietokantataulukkoon, josta kartan tietosisältö on ladattavissa ja tallennettavissa taulukkomuodossa. Kunkin kartan alla on myös linkit Kunnallisvaalit-tilaston kotisivulle sekä Kunnallisvaalit 2012 tietokantataulukoihin. Sivun yläosasta löytyy linkit Tilastokeskuksen etusivulle, yhteystietoihin sekä Tilastokeskuksen palautepalveluun, josta voit antaa halutessasi palautetta.


Käyttöohje -sivulta löytyy yksityiskohtaisempaa tietoa kartan ja pylväskuvion toiminnoista.


Sovelluksen toiminta edellyttää, että käyttäjän selaimeen on asennettu vähintään Adobe Flash Player 10.


Vaalikarttapalvelun tiedot on päivitetty vahvistetuilla tuloksilla 2.11.2012.


Lisätiedustelut:

Sähköposti: tietokannat@tilastokeskus.fi
Puhelin: (09) 1734 2354