Genom att dra i pilknappen kan du flytta färgförklaringsbalken.
Via pilen kan du byta variabel på kartan.
Via frågetecknet får du mera info om färgförklaringsbalkens funktioner.
Via zoomverktyget kan du zooma in och ut i kartan eller återställa standardvyn.
Via frågetecknet får du mera info om kartans funktioner.
Genom att flytta pilen får du fram övriga områden i stapeldiagrammet.
Via pilen kan du byta variabel i stapeldiagrammet.
Via pilen kan du byta stapeldiagrammets inställningar.
Via frågetecknet får du mera info om stapeldiagrammets funktioner.
Via knappen kommer du till den databastabell som är underlag för kartan och
där kartans datainnehåll kan laddas ned och sparas i tabellformat.
Genom att ladda sidan på nytt kan du återställa sidans standardinställningar och -vyer.