Tilastokeskus
Kontaktinformation | Synpunkter                              Suomeksi | In english

Riksdagsvalet 2015


Webbtjänsten med valkartor är en avgiftsfri tjänst som tillhandahåller uppgifter om riksdagsvalet 2015 på ett åskådligt sätt med hjälp av kartor och figurer. I webbtjänsten kan man bl.a. granska valdeltagande och förändringar i det från föregående riksdagsval, vilka partier som fått mest röster, partiernas väljarstöd och förändringar i väljarstödet samt invalda kandidaters röstandelar. Kartor finns på olika områdesnivåer t.ex. kommunvis, efter valkrets och när det gäller de största städerna efter röstningsområde. Områdesnivå och tema kan väljas i vänstermenyn.


I samband med varje karta finns det en länk till en databastabell varifrån kartans datainnehåll kan laddas ned och sparas i tabellform. Under varje karta finns också länkar till ingångssidan till statistiken över riksdagsval och till databastabellerna över Riksdagsvalet 2015. Uppe på sidan finns länkar till Statistikcentralens webbplats förstasida, kontaktinformation och synpunktstjänst, där du vid behov kan lämna dina synpunkter via en webblankett.


På anvisningssidan finns mer detaljerade uppgifter om kartans och stapeldiagrammets funktioner.


För att använda programmet måste du ha minst Adobe Flash Player 10 på din webbläsare.


Valkartstjänsten har uppdaterats med de fastställda valresultaten 30.4.2015.


Förfrågningar:

E-post: tietokannat@tilastokeskus.fi
Telefon: 029 551 2354