026 -- Befolkning i tätorts- och glesbygdsområden kommunvis efter ålder och kön 31.12.2014
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Kommun och tätort Markera minst ett värde

Totalt 1 791 Valda

Sök

Kön

Totalt 3 Valda

Sök

Ålder

Totalt 102 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
2015-10-15
Kontakt
Statistikcentralen
Kontakt
Statistikens hemsida
Enhet
persons
Kommande uppdatering
2016-11-30
Skapad datum
2015-09-30
Källa
Statistikcentralen
Matris
vaerak_026_201400
Fotnoter

Fotnoter

Begrepp och definitioner
Beskrivning
Kvalitetsbeskrivning
I statistiken används områdesindelningen för tidpunkten 1.1.2015.
Kommun och tätort
Som tätort definieras alla byggnadsgrupper med minst 200 invånare, där
avståndet mellan byggnaderna i allmänhet inte överstiger 200 meter. Vid
avgränsningen av tätorter beaktas förutom bostadsbyggnader även bl.a.
byggnader som används som affärs- eller kontorsarbetsplatser och
liknande. Avgränsningen av tätorter är oberoende av administrativa
regionindelningar.
Kommun och tätort
kb. = kyrkoby
ct. = centraltätort
stat.samh. = trakten kring stationen