1. 1. Åldersfördelningen bland kandidaterna efter kön, parti och valkrets i riksdagsvalet 2015

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 229096 Ändrad senast: 2015-04-10

  1. Valkrets: Hela landet, Helsingfors valkrets, Nylands valkrets, Egentliga Finlands valkrets, ..., Ålands valkrets (14)
  2. Parti: Totalt, SAML, SDP, SAF, ..., Övriga (17)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. Ålder: Totalt, 18 år, 19 år, 20 år, ..., Medel-ålder (80)


 2. 2. Uppgifter om röstning i riksdagsvalet 2015

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 764202 Ändrad senast: 2015-04-30

  1. Röstningsområde: Hela landet, 01 Helsingfors valkrets, 091 Helsingfors, 091 001A Kruununhaka A, ..., 941 001 Vårdö (2473)
  2. Uppgifter om röstning: Röstberättigade, Röstande, Valdeltagande, Röstberättigade, Finska medborgare bosatta i Finland, ..., Godkända förhandsröster (16)
  3. Kön: Kön totalt, Män, Kvinnor, (3)


 3. 2.1 Röstberättigade och väljare samt personer som förhandsröstat efter kön och valkrets i riksdagsvalet 2015

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 26975 Ändrad senast: 2015-04-30

  1. Valkrets: Hela landet, Finska medborgare bosatta i Finland, S Urbana kommuner, S Tätortskommuner, ..., 05R - Därav i Sverige (95)
  2. Antal: Antal, Andel av röster, (2)
  3. Uppgifter om röstning: Områden, Röstberättigade totalt, Röstberättigade män, Röstberättigade kvinnor, ..., Förhandsväljare, kvinnor (10)


 4. 2.2 Röstberättigade och väljare samt personer som förhandsröstat efter kön och kommun i riksdagsvalen 2015 och 2011

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 121065 Ändrad senast: 2015-04-30

  1. Valkrets och kommun: Hela landet, Finska medborgare bosatta i Finland, S Urbana kommuner, S Tätortskommuner, ..., 05R - Därav i Sverige (412)
  2. Antal: Antal 2015, Andel av röster 2015, Antal 2011, Andel av röster 2011, (4)
  3. Uppgifter om röstning: Områden, Röstberättigade totalt, Röstberättigade män, Röstberättigade kvinnor, ..., Förhandsväljare, kvinnor (10)


 5. 2.3 Kasserade röstsedlar efter orsak och valkrets i riksdagvalet 2015

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 12402 Ändrad senast: 2015-04-30

  1. Valkrets: Hela landet, Urbana kommuner, Tätortskommuner, Landsbygdskommuner, ..., 053 Landsbygdskommuner (53)
  2. Avslagsorsak: Kasserat totalt, I valkuvertet flera eller annat en röstsedel, Valkuvertet försett med obehörig anteckning, Såsom röstsedel har använts annat än en röstsedel som tryckts genom justitieministeriets försorg, ..., Blanka röstsedel (8)


 6. 3. Partiernas väljarstöd i riksdagsvalet 2015

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 3120902 Ändrad senast: 2015-04-30

  1. Röstningsområde: Hela landet, 01 Helsingfors valkrets, 091 Helsingfors, 091 001A Kruununhaka A, ..., 941 001 Vårdö (2473)
  2. Parti: Totalt, CENT, SAML, SAF, ..., Övriga (17)
  3. Väljarstödet för partier: Röster totalt, Andel av röster, %, Förhandsröster, Andel av förhandsröster, %, ..., Andel av valdagens röster, % (6)
  4. Kön: Alla kandidater, Manliga kandidater, Kvinnliga kandidater, (3)


 7. 4. Partiernas röstetal och procentuella andelar av rösterna kommunvis i riksdagsvalet 2015 och förändringen jämför med föregående val

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 120361 Ändrad senast: 2015-05-06

  1. Valkrets och kommun: Hela landet, Urbana kommuner, Tätortskommuner, Landsbygdskommuner, ..., 941 Vårdö (370)
  2. Antal: Antal röster / Antal, Andel %, Förändringen jämför med föregående val, (3)
  3. Parti: Totalt, CENT, SAML, SAF, ..., Röstberätt. Andel väljare (18)


 8. 5. Kandidaternas röstetal i storleksordning samt jämförelsetal

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 432967 Ändrad senast: 2015-04-30

  1. Kandidat: Tuomioja Erkki / SDP / Helsingfors valkrets, Heinäluoma Eero / SDP / Helsingfors valkrets, Haatainen Tuula / SDP / Helsingfors valkrets, Razmyar Nasima / SDP / Helsingfors valkrets, ..., Eriksson Kent / Övriga / Ålands valkrets (2146)
  2. Uppgifter om röstning: Röstetal, Andel av rösterna, Jämförelsetal, Uppgift om inval, (4)


 9. 6. Åldersfördelningen bland de invalda riksdagsledamöterna seter kön, parti och valkrets i riksdagsvalet 2015

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 26055 Ändrad senast: 2015-04-30

  1. Valkrets: Hela landet, Helsingfors valkrets, Nylands valkrets, Egentliga Finlands valkrets, ..., Ålands valkrets (14)
  2. Parti: Totalt, CENT, SAML, SAF, ..., Övriga (10)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. Åldersgrupp: Totalt, Åldersgrupp 18-24, Åldersgrupp 25-29, Åldersgrupp 30-34, ..., Medel-ålder (12)


 10. 7.1 Helsingfors valkrets, kandidaternas röstetal efter kommun och röstningsområde i riksdagsvalet 2015

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 1003863 Ändrad senast: 2015-04-30

  1. Kandidat: Eskelinen Riku / CENT / Helsingfors valkrets, Grimm Karl-Mikael / CENT / Helsingfors valkrets, Hietalahti Niina / CENT / Helsingfors valkrets, Huttula Tapio / CENT / Helsingfors valkrets, ..., Yilmaz Yakup / Övriga / Helsingfors valkrets (269)
  2. Röstningsområde: 01 Helsingfors valkrets, 091 Helsingfors, 091 001A Kruununhaka A, 091 002A Kruununhaka B, ..., 091 090B Ä-alue 090B (165)
  3. Uppgifter om röstning: Röstetal totalt, Andel av röster, Förhandsröster, Uppgift om inval, Jämförelsetal (5)


 11. 7.2 Nylands valkrets, kandidaternas röstetal efter kommun och röstningsområde i riksdagsvalet 2015

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 3364425 Ändrad senast: 2015-04-30

  1. Kandidat: Ahonen Linda / CENT / Nylands valkrets, Berner Anne / CENT / Nylands valkrets, Edry Tarja / CENT / Nylands valkrets, Frantsi-Lankia Marjut / CENT / Nylands valkrets, ..., Vähäkangas Mika / Övriga / Nylands valkrets (394)
  2. Röstningsområde: 02 Nylands valkrets, 018 Askola, 018 001 Keskinen, 018 002 Läntinen, ..., 927 010 Etelä-Vihti (372)
  3. Uppgifter om röstning: Röstetal totalt, Andel av röster, Förhandsröster, Uppgift om inval, Jämförelsetal (5)


 12. 7.3 Egentliga Finlands valkrets, kandidaternas röstetal efter kommun och röstningsområde i riksdagsvalet 2015

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 703095 Ändrad senast: 2015-04-30

  1. Kandidat: Ala-Nissilä Olavi / CENT / Egentliga Finlands valkrets, Eeva Raija / CENT / Egentliga Finlands valkrets, Huittinen Ulla / CENT / Egentliga Finlands valkrets, Ikonen Mauri / CENT / Egentliga Finlands valkrets, ..., Leppäjoki Kari / Övriga / Egentliga Finlands valkrets (166)
  2. Röstningsområde: 03 Egentliga Finlands valkrets, 019 Aura, 019 001 Aura, 202 S:t Karins, ..., 918 001 Ä-alue 001 (182)
  3. Uppgifter om röstning: Röstetal totalt, Andel av röster, Förhandsröster, Uppgift om inval, Jämförelsetal (5)


 13. 7.4 Satakunta valkrets, kandidaternas röstetal efter kommun och röstningsområde i riksdagsvalet 2015

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 322631 Ändrad senast: 2015-04-30

  1. Kandidat: Hautala Päivi-Maria / CENT / Satakunta valkrets, Huhtanen Tapio / CENT / Satakunta valkrets, Ihamäki Pirita / CENT / Satakunta valkrets, Jalonen Vesa / CENT / Satakunta valkrets, ..., Rainesto Hannu / FAP / Satakunta valkrets (126)
  2. Röstningsområde: 04 Satakunta valkrets, 050 Eura, 050 001 Kauttua, 050 002 Vahe, ..., 886 006 Kullaa (109)
  3. Uppgifter om röstning: Röstetal totalt, Andel av röster, Förhandsröster, Uppgift om inval, Jämförelsetal (5)


 14. 7.5 Tavastlands valkrets, kandidaternas röstetal efter kommun och röstningsområde i riksdagsvalet 2015

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 452766 Ändrad senast: 2015-04-30

  1. Kandidat: Anttila Sirkka-Liisa / CENT / Tavastlands valkrets, Eerola Tapio / CENT / Tavastlands valkrets, Kalliomaa Antti / CENT / Tavastlands valkrets, Kaunisto Timo / CENT / Tavastlands valkrets, ..., Tuomaala Aarne / KAP / Tavastlands valkrets (127)
  2. Röstningsområde: 06 Tavastlands valkrets, 016 Asikkala, 016 001 Vääksy, 016 002 Anianpelto, ..., 981 001 Ä-alue 001 (155)
  3. Uppgifter om röstning: Röstetal totalt, Andel av röster, Förhandsröster, Uppgift om inval, Jämförelsetal (5)


 15. 7.6 Birkalands valkrets, kandidaternas röstetal efter kommun och röstningsområde i riksdagsvalet 2015

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 935303 Ändrad senast: 2015-04-30

  1. Kandidat: Alatalo Mikko / CENT / Birkalands valkrets, Hakanen Pertti / CENT / Birkalands valkrets, Hakanen Teuvo / CENT / Birkalands valkrets, Hanhilahti Timo / CENT / Birkalands valkrets, ..., Viljanmaa Anita / Övriga / Birkalands valkrets (203)
  2. Röstningsområde: 07 Birkalands valkrets, 020 Akaa, 020 001 Toijalan läntinen, 020 002 Toijalan itäinen, ..., 980 011 Kuru (203)
  3. Uppgifter om röstning: Röstetal totalt, Andel av röster, Förhandsröster, Uppgift om inval, Jämförelsetal (5)


 16. 7.7 Sydöstra Finlands valkrets, kandidaternas röstetal efter kommun och röstningsområde i riksdagsvalet 2015

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 831981 Ändrad senast: 2015-04-30

  1. Kandidat: Heikkilä Markku / CENT / Sydöstra Finlands valkrets, Kosonen Hanna / CENT / Sydöstra Finlands valkrets, Kuokka Vappu / CENT / Sydöstra Finlands valkrets, Laukkanen Markku / CENT / Sydöstra Finlands valkrets, ..., Hirvonen Sanna / Övriga / Sydöstra Finlands valkrets (149)
  2. Röstningsområde: 08 Sydöstra Finlands valkrets, 046 Enonkoski, 046 001 Enonkoski, 075 Fredrikshamn, ..., 935 003 Virojoki (244)
  3. Uppgifter om röstning: Röstetal totalt, Andel av röster, Förhandsröster, Uppgift om inval, Jämförelsetal (5)


 17. 7.8 Savolax-Karelens valkrets, kandidaternas röstetal efter kommun och röstningsområde i riksdagsvalet 2015

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 658484 Ändrad senast: 2015-04-30

  1. Kandidat: Albert Rauli-Jan / CENT / Savolax-Karelens valkrets, Heikkinen Hannakaisa / CENT / Savolax-Karelens valkrets, Hoskonen Hannu / CENT / Savolax-Karelens valkrets, Huttunen Hanna / CENT / Savolax-Karelens valkrets, ..., Tanski Juhani / FAP / Savolax-Karelens valkrets (139)
  2. Röstningsområde: 09 Savolax-Karelens valkrets, 140 Idensalmi, 140 001 Eteläinen, 140 002 Hernejärvi, ..., 925 001 Vieremä (206)
  3. Uppgifter om röstning: Röstetal totalt, Andel av röster, Förhandsröster, Uppgift om inval, Jämförelsetal (5)


 18. 7.9 Vasa valkrets, kandidaternas röstetal efter kommun och röstningsområde i riksdagsvalet 2015

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 1063427 Ändrad senast: 2015-04-30

  1. Kandidat: Hautala Lasse / CENT / Vasa valkrets, Kivisaari Pasi / CENT / Vasa valkrets, Kujala Sari / CENT / Vasa valkrets, Kurvinen Antti / CENT / Vasa valkrets, ..., Toivanen Jani Pontus / Övriga / Vasa valkrets (156)
  2. Röstningsområde: 10 Vasa valkrets, 005 Alajärvi, 005 001 Itäinen, 005 002 Läntinen, ..., 989 001 Ähtäri (296)
  3. Uppgifter om röstning: Röstetal totalt, Andel av röster, Förhandsröster, Uppgift om inval, Jämförelsetal (5)


 19. 7.10 Mellersta Finlands valkrets, kandidaternas röstetal efter kommun och röstningsområde i riksdagsvalet 2015

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 353428 Ändrad senast: 2015-04-30

  1. Kandidat: Honkonen Petri / CENT / Mellersta Finlands valkrets, Hovila Sari / CENT / Mellersta Finlands valkrets, Ikkelä-Koski Tuulia / CENT / Mellersta Finlands valkrets, Kalmari Anne / CENT / Mellersta Finlands valkrets, ..., Poikolainen Tero / Övriga / Mellersta Finlands valkrets (127)
  2. Röstningsområde: 11 Mellersta Finlands valkrets, 077 Hankasalmi, 077 001 Asema, 077 002 Kirkonkylä, ..., 992 009 Sumiainen (119)
  3. Uppgifter om röstning: Röstetal totalt, Andel av röster, Förhandsröster, Uppgift om inval, Jämförelsetal (5)


 20. 7.11 Uleåborgs valkrets, kandidaternas röstetal efter kommun och röstningsområde i riksdagsvalet 2015

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 902562 Ändrad senast: 2015-04-30

  1. Kandidat: Jarva Marisanna / CENT / Uleåborgs valkrets, Keränen Niilo / CENT / Uleåborgs valkrets, Kettunen Tuomas / CENT / Uleåborgs valkrets, Korhonen Timo / CENT / Uleåborgs valkrets, ..., Vartiainen Mikko / KAP / Uleåborgs valkrets (165)
  2. Röstningsområde: 12 Uleåborgs valkrets, 009 Alavieska, 009 001 Kirkonkylä, 069 Haapajärvi, ..., 977 001 Ylivieska (238)
  3. Uppgifter om röstning: Röstetal totalt, Andel av röster, Förhandsröster, Uppgift om inval, Jämförelsetal (5)


 21. 7.12 Lapplands valkrets, kandidaternas röstetal efter kommun och röstningsområde i riksdagsvalet 2015

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 390083 Ändrad senast: 2015-04-30

  1. Kandidat: Ansala Liisa / CENT / Lapplands valkrets, Kulmuni Katri / CENT / Lapplands valkrets, Kurula Timo / CENT / Lapplands valkrets, Kärnä Mikko / CENT / Lapplands valkrets, ..., Nurmikumpu Kaarlo / KAP / Lapplands valkrets (118)
  2. Röstningsområde: 13 Lapplands valkrets, 047 Enontekis, 047 001 Hetta-Leppäjärvi-Palojoensuu, 047 002 Kaaresuvanto, ..., 976 009 Raanujärvi (139)
  3. Uppgifter om röstning: Röstetal totalt, Andel av röster, Förhandsröster, Uppgift om inval, Jämförelsetal (5)


 22. 7.13 Ålands valkrets, kandidaternas röstetal efter kommun och röstningsområde i riksdagsvalet 2015

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 17020 Ändrad senast: 2015-04-30

  1. Kandidat: Jansson Cecilia / Övriga / Ålands valkrets, Kemetter Sara / Övriga / Ålands valkrets, Löfström Mats / Övriga / Ålands valkrets, Nauclér Elisabeth / Övriga / Ålands valkrets, ..., Eriksson Kent / Övriga / Ålands valkrets (7)
  2. Röstningsområde: 05 Ålands valkrets, 035 Brändö, 035 001 Brändö, 035 002 Lappo, ..., 941 001 Vårdö (44)
  3. Uppgifter om röstning: Röstetal totalt, Andel av röster, Förhandsröster, Uppgift om inval, Jämförelsetal (5)


 23. 8.1 Valförbund och deras röstetal efter valkrets i riksdagsvalet 2015

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 33255 Ändrad senast: 2015-04-30

  1. Valförbund/Parti/Valkrets: VALKRETS / Totalt / Helsingfors valkrets, Valförbund 1 / Totalt / Helsingfors valkrets, - Valförbund 1 / KD / Helsingfors valkrets, - Valförbund 1 / KA / Helsingfors valkrets, ..., Övriga / Ålands valkrets (191)
  2. Antal: Röstetal, Andel av valförbunds röster, Andel av alla röster, (3)


 24. 8.2 Det minsta röst- och jämförelsetal med vilket en kandidat har blivit invald efter parti och valkrets i riksdagsvalet 2015

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 7538 Ändrad senast: 2015-04-30

  1. Valkrets: Hela landet, Helsingfors valkrets, Nylands valkrets, Egentliga Finlands valkrets, ..., Ålands valkrets (14)
  2. Minsta tal: Antal röster, Jämförelsetal, (2)
  3. Parti: Totalt, CENT, SAML, SAF, ..., Övriga (10)


 25. 9.1. Förhandsväljare efter kön, förhandsröstningsställe och valkrets i riksdagsvalet 2015

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 41593 Ändrad senast: 2016-12-13

  1. Valkrets: Hela landet, Urbana kommuner, Tätortskommuner, Landsbygdskommuner, ..., 053 Landsbygdskommuner (53)
  2. Väljären: Totalt, Finska medb. bosatta i Finland Totalt, Finska medb. bosatta utomlands Totalt, (3)
  3. Kön: Kön totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. Förhandsröstningsställe: Alla förhandsröstningsställen, Kommunalhus/stadshus, Bibliotek i köpcentrum, Bibliotek annanstans än i köpcentrum, ..., Anstalt (20)


 26. 9.2. Personer som röstat på Finlands beskickningar utomlads och fartyg efter kön i riksdagsvalet 2015

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 6734 Ändrad senast: 2016-12-13

  1. Röstningsställe: TOTALT, Representationer, Fartyg, EUROPA, ..., Nya Zeeland (98)
  2. Kön: Kön totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Väljären: Totalt, Finska medb. bosatta i Finland Totalt, Finska medb. bosatta utomlands Totalt, (3)