1. 119i -- Betalda direkta stöd, lån och borgen efter näringsgren, tusen euro, 2007-2018

    Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 14864 Ändrad senast: 2019-11-25

    1. År: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2018 (12)
    2. Industrin: Totalt, Primärproduktion (A; 01-03), Tillverkning (C; 10-33), Skogindustri (16-17), ..., Inget FO-nummer (12)
    3. Uppgifter: Antalet företag som fått stöd, Betalda direkta stöd, Betalda lån, Beviljad borgen, (4)