11d6 -- Företag enligt näringsgren och omsättning (företagsenhet), 2017
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Uppgifter Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök

Storleksklass efter omsättning Markera minst ett värde

Totalt 9 Valda

Sök

TOL 2008 Markera minst ett värde

Totalt 102 Valda

Sök

År Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Enhet
Antal företag:
antal
Omsättning, 1000 eur:
tusen euro
Antal anställda totalt:
antal
Lönesumma 1000 euro:
tusen euro
Kontakt
Antal företag:

Tilläggsuppgifter
Statistikens webbsidor
Omsättning, 1000 eur:

Tilläggsuppgifter
Statistikens webbsidor
Antal anställda totalt:

Tilläggsuppgifter
Statistikens webbsidor
Lönesumma 1000 euro:

Tilläggsuppgifter
Statistikens webbsidor
Senast uppdaterad
Antal företag:
2018-12-18
Omsättning, 1000 eur:
2018-12-18
Antal anställda totalt:
2018-12-18
Lönesumma 1000 euro:
2018-12-18
Skapad datum
2018-12-18
Källa
Struktur- och bokslutsstatistik över företag, Statistikcentralen
Matris
004_11d6_2017
Fotnoter

Fotnoter

.. uppgift saknas eller är sekretessbelagd

Revideringar i denna statistik
Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Ändringar i denna statistik
Uppgifter
Omsättning, 1000 eur
Liikevaihto koostuu yrityksen varsinaiseen toimintaan kuuluvien tuotteiden ja palveluiden myyntituotoista, joista on vähennetty annetut alennukset, arvonlisävero ja muut välittömästi myynnin määrään perustuvat verot.
Antal anställda totalt
Henkilöstön määrä kokoaikaiseksi muunnettuna. Muuttuja sisältää sekä palkansaajien että yrittäjien työpanoksen.
Lönesumma 1000 euro
Yritysten Suomessa maksamien palkkojen summa