11d4 -- Företagens bokslutsuppgifter (företagsenhet), 2017
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Uppgifter Markera minst ett värde

Totalt 53 Valda

Sök

Näringsgren (TOL 2008) Markera minst ett värde

Totalt 75 Valda

Sök

Företagets storleksklass enligt EU-definition Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

År Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Enhet
Omsättning, 1000 eur:
tusen euro
Övriga rörelseintäkter (exkl. försäljn.vinster från anläggn.tillg. och fusionsvinster), 1000 eur:
tusen euro
RÖRELSEINTÄKTER TOTALT, 1000 eur:
tusen euro
Användning av material och förnödenheter, 1000 eur:
tusen euro
Köpta tjänster, 1000 eur:
tusen euro
Personalkostnader totalt, 1000 eur:
tusen euro
Kalkylmässig lönejustering, 1000 eur:
tusen euro
Övriga rörelsekostnader (exkl. försäljn.förluster från anläggn.tillg. och fusionsförluster), 1000 eur:
tusen euro
Ökning/minskning av produktlager, 1000 eur:
tusen euro
DRIFTSBIDRAG, 1000 eur:
tusen euro
Avskrivningar och nedskrivningar totalt, 1000 eur:
tusen euro
RÖRELSERESULTAT, 1000 eur:
tusen euro
Finansiella intäkter, 1000 eur:
tusen euro
Finansiella kostnader, 1000 eur:
tusen euro
Inkomstskatt, 1000 eur:
tusen euro
NETTORESULTAT, 1000 eur:
tusen euro
Extraordinära intäkter, 1000 eur:
tusen euro
Extraordinära kostnader, 1000 eur:
tusen euro
Försäljningsvinster från anläggningstillgångar och fusionsvinst, 1000 eur:
tusen euro
Försäljningsförluster från anläggningstillgångar och fusionsförlust, 1000 eur:
tusen euro
Koncernbidrag totalt, 1000 eur:
tusen euro
TOTALRESULTAT, 1000 eur:
tusen euro
Bokslutsdispositioner totalt, 1000 eur:
tusen euro
Kalkylmässig lönejustering (återbäring), 1000 eur:
tusen euro
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT, 1000 eur:
tusen euro
Finansiellt resultat, 1000 eur:
tusen euro
Ränteintäkter totalt, 1000 eur:
tusen euro
Räntekostnader totalt, 1000 eur:
tusen euro
Betalda koncernbidrag, 1000 eur:
tusen euro
Erhållna koncernbidrag, 1000 eur:
tusen euro
Bestående aktiva totalt, 1000 eur:
tusen euro
Omsättningstillgångar totalt, 1000 eur:
tusen euro
Finansieringstillgångar totalt, 1000 eur:
tusen euro
Rörliga aktiva totalt, 1000 eur:
tusen euro
Aktiva totalt, 1000 eur:
tusen euro
Eget kapital totalt, 1000 eur:
tusen euro
Ackumulerade bokslutsdispositioner totalt, 1000 eur:
tusen euro
Avsättningar totalt, 1000 eur:
tusen euro
Främmande kapital totalt, 1000 eur:
tusen euro
Passiva totalt, 1000 eur:
tusen euro
Kapitallån, 1000 eur:
tusen euro
Antal företag:
antal
Förädlingsvärde, 1000 eur:
tusen euro
Materiella nettoinvesteringar, 1000 eur:
tusen euro
Förädlingsvärde/personalkostnader:
suhdeluku
Driftsbidrag, %:
%
Finansieringsresultat, %:
%
Nettoresultat, %:
%
Totalresultat, %:
%
Avkastning på totalt kapital, %:
%
Soliditet, %:
%
Totala skulder/omsättning, %:
%
Antal anställda totalt:
antal
Kontakt
Omsättning, 1000 eur:

Tilläggsuppgifter
Statistikens webbsidor
Övriga rörelseintäkter (exkl. försäljn.vinster från anläggn.tillg. och fusionsvinster), 1000 eur:

Tilläggsuppgifter
Statistikens webbsidor
RÖRELSEINTÄKTER TOTALT, 1000 eur:

Tilläggsuppgifter
Statistikens webbsidor
Användning av material och förnödenheter, 1000 eur:

Tilläggsuppgifter
Statistikens webbsidor
Köpta tjänster, 1000 eur:

Tilläggsuppgifter
Statistikens webbsidor
Personalkostnader totalt, 1000 eur:

Tilläggsuppgifter
Statistikens webbsidor
Kalkylmässig lönejustering, 1000 eur:

Tilläggsuppgifter
Statistikens webbsidor
Övriga rörelsekostnader (exkl. försäljn.förluster från anläggn.tillg. och fusionsförluster), 1000 eur:

Tilläggsuppgifter
Statistikens webbsidor
Ökning/minskning av produktlager, 1000 eur:

Tilläggsuppgifter
Statistikens webbsidor
DRIFTSBIDRAG, 1000 eur:

Tilläggsuppgifter
Statistikens webbsidor
Avskrivningar och nedskrivningar totalt, 1000 eur:

Tilläggsuppgifter
Statistikens webbsidor
RÖRELSERESULTAT, 1000 eur:

Tilläggsuppgifter
Statistikens webbsidor
Finansiella intäkter, 1000 eur:

Tilläggsuppgifter
Statistikens webbsidor
Finansiella kostnader, 1000 eur:

Tilläggsuppgifter
Statistikens webbsidor
Inkomstskatt, 1000 eur:

Tilläggsuppgifter
Statistikens webbsidor
NETTORESULTAT, 1000 eur:

Tilläggsuppgifter
Statistikens webbsidor
Extraordinära intäkter, 1000 eur:

Tilläggsuppgifter
Statistikens webbsidor
Extraordinära kostnader, 1000 eur:

Tilläggsuppgifter
Statistikens webbsidor
Försäljningsvinster från anläggningstillgångar och fusionsvinst, 1000 eur:

Tilläggsuppgifter
Statistikens webbsidor
Försäljningsförluster från anläggningstillgångar och fusionsförlust, 1000 eur:

Tilläggsuppgifter
Statistikens webbsidor
Koncernbidrag totalt, 1000 eur:

Tilläggsuppgifter
Statistikens webbsidor
TOTALRESULTAT, 1000 eur:

Tilläggsuppgifter
Statistikens webbsidor
Bokslutsdispositioner totalt, 1000 eur:

Tilläggsuppgifter
Statistikens webbsidor
Kalkylmässig lönejustering (återbäring), 1000 eur:

Tilläggsuppgifter
Statistikens webbsidor
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT, 1000 eur:

Tilläggsuppgifter
Statistikens webbsidor
Finansiellt resultat, 1000 eur:

Tilläggsuppgifter
Statistikens webbsidor
Ränteintäkter totalt, 1000 eur:

Tilläggsuppgifter
Statistikens webbsidor
Räntekostnader totalt, 1000 eur:

Tilläggsuppgifter
Statistikens webbsidor
Betalda koncernbidrag, 1000 eur:

Tilläggsuppgifter
Statistikens webbsidor
Erhållna koncernbidrag, 1000 eur:

Tilläggsuppgifter
Statistikens webbsidor
Bestående aktiva totalt, 1000 eur:

Tilläggsuppgifter
Statistikens webbsidor
Omsättningstillgångar totalt, 1000 eur:

Tilläggsuppgifter
Statistikens webbsidor
Finansieringstillgångar totalt, 1000 eur:

Tilläggsuppgifter
Statistikens webbsidor
Rörliga aktiva totalt, 1000 eur:

Tilläggsuppgifter
Statistikens webbsidor
Aktiva totalt, 1000 eur:

Tilläggsuppgifter
Statistikens webbsidor
Eget kapital totalt, 1000 eur:

Tilläggsuppgifter
Statistikens webbsidor
Ackumulerade bokslutsdispositioner totalt, 1000 eur:

Tilläggsuppgifter
Statistikens webbsidor
Avsättningar totalt, 1000 eur:

Tilläggsuppgifter
Statistikens webbsidor
Främmande kapital totalt, 1000 eur:

Tilläggsuppgifter
Statistikens webbsidor
Passiva totalt, 1000 eur:

Tilläggsuppgifter
Statistikens webbsidor
Kapitallån, 1000 eur:

Tilläggsuppgifter
Statistikens webbsidor
Antal företag:

Tilläggsuppgifter
Statistikens webbsidor
Förädlingsvärde, 1000 eur:

Tilläggsuppgifter
Statistikens webbsidor
Materiella nettoinvesteringar, 1000 eur:

Tilläggsuppgifter
Statistikens webbsidor
Förädlingsvärde/personalkostnader:

Tilläggsuppgifter
Statistikens webbsidor
Driftsbidrag, %:

Tilläggsuppgifter
Statistikens webbsidor
Finansieringsresultat, %:

Tilläggsuppgifter
Statistikens webbsidor
Nettoresultat, %:

Tilläggsuppgifter
Statistikens webbsidor
Totalresultat, %:

Tilläggsuppgifter
Statistikens webbsidor
Avkastning på totalt kapital, %:

Tilläggsuppgifter
Statistikens webbsidor
Soliditet, %:

Tilläggsuppgifter
Statistikens webbsidor
Totala skulder/omsättning, %:

Tilläggsuppgifter
Statistikens webbsidor
Antal anställda totalt:

Tilläggsuppgifter
Statistikens webbsidor
Senast uppdaterad
Omsättning, 1000 eur:
2018-12-18
Övriga rörelseintäkter (exkl. försäljn.vinster från anläggn.tillg. och fusionsvinster), 1000 eur:
2018-12-18
RÖRELSEINTÄKTER TOTALT, 1000 eur:
2018-12-18
Användning av material och förnödenheter, 1000 eur:
2018-12-18
Köpta tjänster, 1000 eur:
2018-12-18
Personalkostnader totalt, 1000 eur:
2018-12-18
Kalkylmässig lönejustering, 1000 eur:
2018-12-18
Övriga rörelsekostnader (exkl. försäljn.förluster från anläggn.tillg. och fusionsförluster), 1000 eur:
2018-12-18
Ökning/minskning av produktlager, 1000 eur:
2018-12-18
DRIFTSBIDRAG, 1000 eur:
2018-12-18
Avskrivningar och nedskrivningar totalt, 1000 eur:
2018-12-18
RÖRELSERESULTAT, 1000 eur:
2018-12-18
Finansiella intäkter, 1000 eur:
2018-12-18
Finansiella kostnader, 1000 eur:
2018-12-18
Inkomstskatt, 1000 eur:
2018-12-18
NETTORESULTAT, 1000 eur:
2018-12-18
Extraordinära intäkter, 1000 eur:
2018-12-18
Extraordinära kostnader, 1000 eur:
2018-12-18
Försäljningsvinster från anläggningstillgångar och fusionsvinst, 1000 eur:
2018-12-18
Försäljningsförluster från anläggningstillgångar och fusionsförlust, 1000 eur:
2018-12-18
Koncernbidrag totalt, 1000 eur:
2018-12-18
TOTALRESULTAT, 1000 eur:
2018-12-18
Bokslutsdispositioner totalt, 1000 eur:
2018-12-18
Kalkylmässig lönejustering (återbäring), 1000 eur:
2018-12-18
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT, 1000 eur:
2018-12-18
Finansiellt resultat, 1000 eur:
2018-12-18
Ränteintäkter totalt, 1000 eur:
2018-12-18
Räntekostnader totalt, 1000 eur:
2018-12-18
Betalda koncernbidrag, 1000 eur:
2018-12-18
Erhållna koncernbidrag, 1000 eur:
2018-12-18
Bestående aktiva totalt, 1000 eur:
2018-12-18
Omsättningstillgångar totalt, 1000 eur:
2018-12-18
Finansieringstillgångar totalt, 1000 eur:
2018-12-18
Rörliga aktiva totalt, 1000 eur:
2018-12-18
Aktiva totalt, 1000 eur:
2018-12-18
Eget kapital totalt, 1000 eur:
2018-12-18
Ackumulerade bokslutsdispositioner totalt, 1000 eur:
2018-12-18
Avsättningar totalt, 1000 eur:
2018-12-18
Främmande kapital totalt, 1000 eur:
2018-12-18
Passiva totalt, 1000 eur:
2018-12-18
Kapitallån, 1000 eur:
2018-12-18
Antal företag:
2018-12-18
Förädlingsvärde, 1000 eur:
2018-12-18
Materiella nettoinvesteringar, 1000 eur:
2018-12-18
Förädlingsvärde/personalkostnader:
2018-12-18
Driftsbidrag, %:
2018-12-18
Finansieringsresultat, %:
2018-12-18
Nettoresultat, %:
2018-12-18
Totalresultat, %:
2018-12-18
Avkastning på totalt kapital, %:
2018-12-18
Soliditet, %:
2018-12-18
Totala skulder/omsättning, %:
2018-12-18
Antal anställda totalt:
2018-12-18
Skapad datum
2018-12-18
Källa
Struktur- och bokslutsstatistik över företag, Statistikcentralen
Matris
004_11d4_2017
Fotnoter

Fotnoter

.. uppgift saknas eller är sekretessbelagd
- värdet noll

Revideringar i denna statistik
Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Ändringar i denna statistik
Företagets storleksklass enligt EU-definition
Yrityksen suuruusluokka EU-määritelmän mukaan, kaikki yritykset ja Pk-yritykset
Uppgifter
Omsättning, 1000 eur
Liikevaihto koostuu yrityksen varsinaiseen toimintaan kuuluvien tuotteiden ja palveluiden myyntituotoista, joista on vähennetty annetut alennukset, arvonlisävero ja muut välittömästi myynnin määrään perustuvat verot.
Övriga rörelseintäkter (exkl. försäljn.vinster från anläggn.tillg. och fusionsvinster), 1000 eur
Liiketoiminnan muita tuottoja ovat yrityksen varsinaiseen toimintaan liittyvät tuotot, jotka ovat luonteeltaan lähellä liikevaihtoa. Tällaisia tuottoja ovat esimerkiksi vuokratuotot, saadut provisiot, muilta yrityksiltä perityt hallinto-, tietojenkäsittely- yms. korvaukset, mikäli yrityksen varsinaisena toimialana ei ole vuokraustoiminta tai muiden edellä mainittujen palvelujen tuottaminen. Liiketoiminnan muihin tuottoihin kirjataan myös yrityksen varsinaiseen toimintaansa saamansa avustustukset ja tuet. Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja fuusiovoitot esitetään satunnaisten erien ryhmässä.
RÖRELSEINTÄKTER TOTALT, 1000 eur
Liikevaihdon ja liiketoiminnan muiden tuottojen yhteissumma.
Användning av material och förnödenheter, 1000 eur
Aine- ja tarvikekäyttö lasketaan vähentämällä virallisen tuloskelman aine- ja tavaraostoista näiden varastojen lisäys tai vastaavasti lisäämällä ostoihin kyseisten varastojen vähennys.
Köpta tjänster, 1000 eur
Ulkopuoliset palvelut ovat välittömästi tuotantoon tai myyntiin liittyvistä työsuorituksista maksettuja korvauksia. Ulkopuolisia palveluja voivat olla esimerkiksi alihankkijoiden, suunnittelu- ja konsulttitoimistojen sekä huoltoyhtiöiden suorittamat palvelut ja sellaisen työvoiman vuokrauskulut, jotka liittyvät välittömästi suoritetuotantoon.
Personalkostnader totalt, 1000 eur
Henkilöstökulut sisältävät ennakonpidätyksen alaiset palkat ja niihin verrattavat kulut sekä välittömästi palkan perusteella määräytyvät kulut, kuten sosiaaliturvamaksut, pakolliset ja vapaaehtoiset henkilövakuutusmaksut sekä eläkekulut.
Kalkylmässig lönejustering, 1000 eur
Palkkakorjaus on laskennallinen erä, jolla ei ole vaikutusta yrityksen vakavaraisuuteen eikä kassavirtaan, erä palautetaan ennen tilikauden tulosta. Yhtiömuodosta riippuen omistajan palkkaa käsitellään verotuksessa eri tavoin. Yksityisen elinkeinonharjoittajan palkka ei koskaan sisälly tuloslaskelmaan ja henkilöyhtiöissä omistajan palkka voi vain poikkeustapauksissa olla kuluna. Tämä epäyhtenäinen käytäntö vaikeuttaa erityisesti pienten yritysten keskinäistä vertailua. Palkkakorjaus tehdään mikroyrityksille eli alle 10 henkilöä työllistäville. Lähtötietoina käytetään yrityksen yrittäjätyöpanosta ja yrityskohtaista palkatun henkilöstön keskipalkkaa. Yrittäjätyöpanoksen määrittelee yritys- ja toimipaikkarekisteri YEL-maksutietojen perusteella, eli laskennallinen palkkakorjaus = yrittäjätyöpanos * keskipalkka.
Övriga rörelsekostnader (exkl. försäljn.förluster från anläggn.tillg. och fusionsförluster), 1000 eur
Liiketoiminnan muita kuluja ovat kaikki ne yrityksen varsinaiseen toimintaan kuuluvat erät, joita ei ole tuloslaskelmassa erikseen mainittu mm. vuokrat, leasingmaksut, mainos- ja markkinointikulut, hallintopalvelujen kulut, tietoliikenne- ja pankkipalvelumaksut sekä käyttöomaisuuden myyntitappiot. Tähän erään kuuluvat myös maksetut myyntiprovisiot, tekijäpalkkiot, rahtikulut ja syntyneet luottotappiot. Käyttöomaisuuden myyntitappiott ja fuusiotappiot esitetään satunnaisten erien ryhmässä.
Ökning/minskning av produktlager, 1000 eur
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varaston muutos (lisäys +, vähennys -). Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos koostuu vaihto-omaisuuden keskeneräisten tuotteiden ja valmiiden tuotteiden tai tavaroiden yhteisestä varaston muutoksesta. Vaihto-omaisuudessa olevien ennakkomaksujen muutos ei sisälly tuloslaskelman varaston muutokseen. Erä sisältää myös valmistuksen omaan käyttöön.
DRIFTSBIDRAG, 1000 eur
Käyttökate kertoo yrityksen liiketoiminnan tuloksen ennen poistoja ja rahoituseriä. Käyttökatetta ei esitetä virallisen tuloslaskelman välituloksena.
Avskrivningar och nedskrivningar totalt, 1000 eur
Tuloslaskelmassa esitetään poistosuunnitelman mukaiset tilikauden poistot. Suunnitelman mukaiset poistot perustuvat pysyvien vastaavien hankintamenoon ja näiden taloudelliseen käyttöikään. Arvonalentumiset perustuvat todennäköisen luovutushinnan pysyvään alenemiseen.
RÖRELSERESULTAT, 1000 eur
Liiketulos eli liikevoitto/-tappio (EBIT=earnings before interest and taxes) kertoo, kuinka paljon varsinaisen liiketoiminnan tuotoista on jäljellä ennen rahoituseriä ja veroja.
Finansiella intäkter, 1000 eur
Rahoitustuottoja ovat tuotot osuuksista ja muista pysyvien vastaavien sijoituksista sekä muut korko- ja rahoitustuotot.
Finansiella kostnader, 1000 eur
Rahoituskuluja ovat arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista ja vaihtuvien vastaavien rahoitusarvopapereista sekä muut korko- ja rahoituskulut.
Inkomstskatt, 1000 eur
Tilikauden tuloksesta aiheutuneet verot.
NETTORESULTAT, 1000 eur
Nettotulos saadaan, kun liiketulokseen lisätään tuloslaskelman rahoitustuotot ja vähennetään rahoituskulut ja verot.
Extraordinära intäkter, 1000 eur
Satunnaiset tuotot syntyvät muusta kuin yrityksen varsinaisesta toiminnasta ja ovat luonteeltaan kertaluonteisia ja suuruudeltaan olennaisia. Pysyvistä vastaavista syntyneet myyntivoitot ja -tappiot ovat normaalisti liiketoiminnan muita tuottoja ja kuluja. Kokonaisesta toimialasta luopumisen yhteydessä syntynyttä myyntivoittoa tai -tappiota pidetään kuitenkin satunnaisena eränä. Konserniavustuslain mukaiset konserniavustukset esitetään myös satunnaisissa erissä.
Extraordinära kostnader, 1000 eur
Satunnaiset kulut syntyvät muusta kuin yrityksen varsinaisesta toiminnasta ja ovat luonteeltaan kertaluonteisia ja suuruudeltaan olennaisia. Pysyvistä vastaavista syntyneet myyntivoitot ja -tappiot ovat normaalisti liiketoiminnan muita tuottoja ja kuluja. Kokonaisesta toimialasta luopumisen yhteydessä syntynyttä myyntivoittoa tai -tappiota pidetään kuitenkin satunnaisena eränä. Konserniavustuslain mukaiset konserniavustukset esitetään myös satunnaisissa erissä.
Försäljningsvinster från anläggningstillgångar och fusionsvinst, 1000 eur
Tilinpäätöstilastoissa liiketoiminnan muihin tuottoihin sisältyvät käyttöomaisuuden myynti- ja fuusiovoitot esitetään omana eränään satunnaisten erien ryhmässä nettotuloksen jälkeen.
Försäljningsförluster från anläggningstillgångar och fusionsförlust, 1000 eur
Tilinpäätöstilastoissa liiketoiminnan muihin tuottoihin sisältyvät käyttöomaisuuden myynti- ja fuusiotappiot esitetään omana eränään satunnaisten erien ryhmässä nettotuloksen jälkeen.
TOTALRESULTAT, 1000 eur
Kokonaistulos saadaan, kun nettotulokseen lisätään satunnaiset tuotot sekä myynti- ja fuusiovoitot ja vähennetään satunnaiset kulut sekä myynti- ja fuusiotappiot.
Bokslutsdispositioner totalt, 1000 eur
Tilinpäätössiirrot yhteensä erässä esitetään poistoeron muutokset sekä vapaaehtoisten varausten muutokset. Poistoeroa syntyy pääasiassa silloin, kun kirjanpidossa ja verotuksessa vähennettävien poistojen määrät ovat eri suuruisia. Vapaaehtoiset varaukset ovat kirjanpitovelvollisen tekemiä jälleenhankinta-, toiminta-, hinnanlasku-, asuintalo- yms. varauksia.
Kalkylmässig lönejustering (återbäring), 1000 eur
Palkkakorjaus on laskennallinen erä, jolla ei ole vaikutusta yrityksen vakavaraisuuteen eikä kassavirtaan, erä palautetaan ennen tilikauden tulosta.Yhtiömuodosta riippuen omistajan palkkaa käsitellään verotuksessa eri tavoin. Yksityisen elinkeinonharjoittajan palkka ei koskaan sisälly tuloslaskelmaan ja henkilöyhtiöissä omistajan palkka voi vain poikkeustapauksissa olla kuluna. Tämä epäyhtenäinen käytäntö vaikeuttaa erityisesti pienten yritysten keskinäistä vertailua. Palkkakorjaus tehdään mikroyrityksille eli alle 10 henkilöä työllistäville. Lähtötietoina käytetään yrityksen yrittäjätyöpanosta ja yrityskohtaista palkatun henkilöstön keskipalkkaa. Yrittäjätyöpanoksen määrittelee yritys- ja toimipaikkarekisteri YEL-maksutietojen perusteella, eli laskennallinen palkkakorjaus = yrittäjätyöpanos * keskipalkka.
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT, 1000 eur
Tilikauden tuloksessa on huomioitu kaikki yrityksen tuotot ja kulut tilikaudelta sekä etukäteen pakollisina varauksina kirjatut vastaiset menot ja menetykset.
Finansiellt resultat, 1000 eur
Rahoitustulos saadaan lisäämällä nettotulokseen ennen liiketulosta vähennetyt suunnitelman mukaiset poistot ja arvonalentumiset. Rahoitustuloksen pitäisi riittää lainojen lyhennyksiin, investointien omarahoitusosuuksiin, käyttöpääoman lisäyksiin ja voitonjakoon.
Ränteintäkter totalt, 1000 eur
Korkotuotot ovat talletusten ja lainasaamisten sekä muiden saamisten korkotuloja. Korkotuottoihin sisällytetään osamaksukaupassa ostajalta erikseen veloitettu korko, mutta osamaksulisä luetaan liikevaihtoon.
Räntekostnader totalt, 1000 eur
Korkokulut ovat vieraan pääoman käytöstä johtuvia lainamäärän, korkokannan ja laina-ajan mukaan määräytyviä eriä.
Betalda koncernbidrag, 1000 eur
Erä sisältää konserniavustuslain mukaan maksetut konserniavustukset. Konserniavustus sisältyy satunnaisiin eriin.
Erhållna koncernbidrag, 1000 eur
Erä sisältää konserniavustuslain mukaan saadut konserniavustukset. Konserniavustus sisältyy satunnaisiin eriin.
Bestående aktiva totalt, 1000 eur
Taseen pysyvät vastaavat yhteensä muodostuu kolmesta pääryhmästä: aineettomat hyödykkeet, aineelliset hyödykkeet ja sijoitukset. Pysyvillä vastaavilla tarkoitetaan eriä, jotka on tarkoitettu tuottamaan tuloa jatkuvasti useana tilikautena.
Omsättningstillgångar totalt, 1000 eur
Vaihto-omaisuudella tarkoitetaan sellaisinaan tai jalostettuina luovutettaviksi tai kulutettaviksi tarkoitettuja hyödykkeitä. Vaihto-omaisuus yhteensä on aineiden ja tarvikkeiden, keskeneräisten tuotteiden, valmiiden tuotteiden, tavaroiden (kauppatavarat) sekä muun vaihto-omaisuuden (sis. ennakkomaksut) yhteissumma.
Finansieringstillgångar totalt, 1000 eur
Rahoitusomaisuus yhteensä on taseen vaihtuvien vastaavien erien lyhyt- ja pitkäaikaiset saamiset, rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset summa. Rahoitusomaisuus määritellään kirjanpitolaissa, mutta se ei esiinny nimikkeenä tasekaavassa.
Rörliga aktiva totalt, 1000 eur
Vaihtuvat vastaavat yhteensä muodostuu taseen neljästä pääryhmästä: vaihto-omaisuus, saamiset, rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset. Vaihtuvien vastaavien vaikutusaika on lyhyt. Niitä ei ole tarkoitettu tuottamaan tuloa useana tilikautena.
Aktiva totalt, 1000 eur
Taseen vastaavaa yhteensä on pysyvien vastaavien ja vaihtuvien vastaavien yhteissumma.
Eget kapital totalt, 1000 eur
Erä sisältää kaikki oman pääoman erät yhteensä. Yhteisöillä omassa pääomassa esitetään osake-, osuus-, ja muu vastaava pääoma, rahastot, edellisten tilikausien voitto/tappio ja tlikauden voitto/tappio. Muut yhtiömuodot ja säätiöt esittävät oman pääomansa erät soveltuvin osin kaavaa noudattaen ottaen huomioon omien erityislakiensa mukaiset oman pääoman muodot.
Ackumulerade bokslutsdispositioner totalt, 1000 eur
Tilinpäätössiirtojen kertymä on poistoeron ja vapaaehtoisten varausten yhteissumma. Poistoero on kirjanpidossa tehtyjen kokonaispoistojen ja suunnitelman mukaisten poistojen kumulatiivinen erotus. Negatiivista poistoeroa ei taseessa voi olla. Vapaaehtoiset varaukset ovat kirjanpitovelvollisen tekemiä jälleenhankinta-, toiminta-, hinnanlasku-, asuintalo- yms. varauksia.
Avsättningar totalt, 1000 eur
Pakolliset varaukset yhteensä on erien eläkevaraukset, verovaraukset ja muut pakolliset varauksetn yhteissumma. Pakolliset varaukset ovat menoja, joiden suorittamiseen on sitouduttu ja ovat todennäköisiä vastaisia menetyksiä.
Främmande kapital totalt, 1000 eur
Taseen Pitkäaikainen ja lyhytaikainen vieraspääoma yhteensä
Passiva totalt, 1000 eur
Vastattavaa yhteensä on taseen neljän pääryhmän oma pääoma , tilinpäätössiirtojen kertymä , pakolliset varaukset ja vieras pääoma summa.
Kapitallån, 1000 eur
Pääomalaina esitetään luonteensa mukaisesti joko pitkäaikaisen ja/tai lyhytaikaisen vieraan pääoman ryhmässä.
Antal anställda totalt
Henkilöstön määrä kokoaikaiseksi muunnettuna. Muuttuja sisältää sekä palkansaajien että yrittäjien työpanoksen.