1. 11d4 -- Företagens bokslutsuppgifter (företagsenhet), 2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 197103 Ändrad senast: 2018-12-18

  1. Näringsgren (TOL 2008): B-S_X_K Näringsgrenar B-S exkl. K, B Utvinning av mineral, C Tillverkning, 10-12 Livsmedelsindustrin och tobaksvarutillverkning, ..., 82 Kontorstjänster och andra företagstjänster (75)
  2. Företagets storleksklass enligt EU-definition: Alla företag, SMF, Stor företag, (3)
  3. År: 2017, (1)
  4. Uppgifter: Omsättning, 1000 eur, Övriga rörelseintäkter (exkl. försäljn.vinster från anläggn.tillg. och fusionsvinster), 1000 eur, RÖRELSEINTÄKTER TOTALT, 1000 eur, Användning av material och förnödenheter, 1000 eur, ..., Antal anställda totalt (53)


 2. 11d5 -- Företag enligt näringsgren (företagsenhet), 2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 331267 Ändrad senast: 2018-12-18

  1. TOL 2008: SSSSS Näringsgrenindelning total, A JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE, 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill, 011 Odling av ett- och tvååriga växter, ..., 00000 Näringsgrenen okänd (1689)
  2. År: 2017, (1)
  3. Uppgifter: Antal företag, Omsättning, 1000 eur, Antal anställda totalt, Lönesumma 1000 euro, (4)


 3. 11d6 -- Företag enligt näringsgren och omsättning (företagsenhet), 2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 47339 Ändrad senast: 2018-12-18

  1. Storleksklass efter omsättning: Total, 0 - 39, 40 - 99, 100 - 399, ..., 200 000 - (9)
  2. TOL 2008: SSSSS Näringsgrenindelning total, A JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE, 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill, 02 Skogsbruk, ..., 00 Näringsgrenen okänd (102)
  3. År: 2017, (1)
  4. Uppgifter: Antal företag, Omsättning, 1000 eur, Antal anställda totalt, Lönesumma 1000 euro, (4)


 4. 11d7 -- Företag enligt näringsgren och antal anställda (företagsenhet), 2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 49528 Ändrad senast: 2018-12-18

  1. Storleksklass efter antal anställda: ... 4, 5... 9, 10... 19, 20... 49, ..., Total (10)
  2. TOL 2008: SSSSS Näringsgrenindelning total, A JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE, 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill, 02 Skogsbruk, ..., 00 Näringsgrenen okänd (102)
  3. År: 2017, (1)
  4. Uppgifter: Antal företag, Omsättning, 1000 eur, Antal anställda totalt, Lönesumma 1000 euro, (4)