1. 009 -- Icke-vinstsyftande organisationer efter näringsgren, 2013-2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 21142 Ändrad senast: 2018-12-18

  1. Statistikår: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 (5)
  2. Tol2008: SSSSS Näringsgrenindelning total, A JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE, 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill, 02 Skogsbruk, ..., 96 Andra konsumenttjänster (51)
  3. Uppgifter: Antalet sammanslutningar, Antalet löntagare, Lönesumma 1000 euro, Löntagarna/sammanslutning, Lönesumman/löntagare 1000 euro (5)


 2. 010 -- Icke-vinstsyftande organisationer efter juridisk form, 2013-2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 8439 Ändrad senast: 2018-12-18

  1. veroh_oikmuoto: SS Totalt, 12 Aktiebolag, 20 Ideell förening, 21 Förening baserad på speciallagstiftning, ..., 99 Övriga (10)
  2. Uppgifter: Antalet sammanslutningar, Antalet löntagare, Lönesumma 1000 euro, (3)
  3. Statistikår: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 (5)