002 -- Företag enligt näringsgren, 2013-2017*
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Statistikår Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök

Tol2008 Markera minst ett värde

Totalt 1 709 Valda

Sök

Uppgifter Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Enhet
Tusen euro, årsverken, antal
Kontakt

Tilläggsuppgifter
Statistikens hemsida
Senast uppdaterad
2018-12-18
Skapad datum
2017-09-18
Källa
Statistikcentralen
Matris
yrti_002_201700
Databas
StatFin
Fotnoter

Fotnoter

Struktur- och bokslutsstatistiken över företag omfattar näringsgrensvisa uppgifter om antalet företag, anställda och bokslut.
.. = Uppgift inte tillgänglig, altför osäker för att anges eller sekretessbelagd.Statistikens beskrivelse
Begrepp och definitioner
Statistikår
Ett statistikår är det kalenderår som statistiken gäller.
Uppgifter
Antal företag
Yritysten lukumäärä
Omsättning
Liikevaihto koostuu yrityksen varsinaiseen toimintaan kuuluvien tuotteiden ja palveluiden myyntituotoista, joista on vähennetty annetut alennukset, arvonlisävero ja muut välittömästi myynnin määrään perustuvat verot.
Antal anställda totalt
Henkilöstön määrä kokoaikaiseksi muunnettuna. Muuttuja sisältää sekä palkansaajien että yrittäjien työpanoksen.
Lönesumma 1000 euro
Yritysten Suomessa maksamien palkkojen summa