1. 001 -- Struktur- och bokslutsstatistik över företag 2012-2017*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 509848 Ändrad senast: 2018-12-18

  1. Statistikår: 2012, 2013, 2014, 2015, ..., 2017 (6)
  2. Näringsgren (TOL 2008): B-S_X_K Näringsgrenar B-S exkl. K, B Utvinning av mineral, C Tillverkning, 10-12 Livsmedelsindustrin och tobaksvarutillverkning, ..., 82 Kontorstjänster och andra företagstjänster (75)
  3. Företagets storleksklass enligt EU-definition: Alla företag, SMF, Stor företag, (3)
  4. Uppgifter: Omsättning, Övriga rörelseintäkter (exkl. försäljn.vinster från anläggn.tillg. och fusionsvinster), RÖRELSEINTÄKTER TOTALT, Användning av material och förnödenheter, ..., Antal anställda totalt (53)


 2. 002 -- Företag enligt näringsgren, 2013-2017*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 483853 Ändrad senast: 2018-12-18

  1. Statistikår: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 (5)
  2. Tol2008: SSSSS Näringsgrenindelning total, A JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE, 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill, 011 Odling av ett- och tvååriga växter, ..., 85311 Utbildning på högre grundnivå (1709)
  3. Uppgifter: Antal företag, Omsättning, Antal anställda totalt, Lönesumma 1000 euro, (4)


 3. 003 -- Företag enligt näringsgren och omsättning, 2013-2017*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 126213 Ändrad senast: 2018-12-18

  1. Statistikår: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 (5)
  2. Tol2008: SSSSS Näringsgrenindelning total, A JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE, 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill, 02 Skogsbruk, ..., 12 Tobaksvarutillverkning (103)
  3. Storleksklass efter omsättning: SS Total, 01 0 - 39, 02 40 - 99, 03 100 - 399, ..., 08 200 000 - (9)
  4. Uppgifter: Antal företag, Omsättning, Antal anställda totalt, Lönesumma 1000 euro, (4)


 4. Företag enligt näringsgren och antal anställda, 2013-2017*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 137071 Ändrad senast: 2018-12-18

  1. Statistikår: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 (5)
  2. Tol2008: SSSSS Näringsgrenindelning total, A JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE, 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill, 02 Skogsbruk, ..., 00 Näringsgrenen okänd (103)
  3. Storleksklass efter antal anställda: 01 ... 4, 02 5... 9, 03 10... 19, 04 20... 49, ..., SS Total (10)
  4. Uppgifter: Antal företag, Omsättning, Antal anställda totalt, Lönesumma 1000 euro, (4)


 5. 005 -- Företag enligt näringsgren och juridisk form, 2013-2016

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 99711 Ändrad senast: 2018-12-18

  1. Statistikår: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 (5)
  2. Tol2008: SSSSS Näringsgrenindelning total, A JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE, 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill, 02 Skogsbruk, ..., 00 Näringsgrenen okänd (103)
  3. Juridisk form: SS Totalt, 01 Fysisk person, 10 Öppet bolag, 11 Kommanditbolag, ..., 99 Annan juridisk form (7)
  4. Uppgifter: Antal företag, Omsättning, Antal anställda totalt, Lönesumma 1000 euro, (4)


 6. 006 -- Företag enligt näringsgren och ägartyp, 2013-2016

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 92382 Ändrad senast: 2018-12-18

  1. Statistikår: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 (5)
  2. Tol2008: SSSSS Näringsgrenindelning total, A JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE, 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill, 02 Skogsbruk, ..., 00 Näringsgrenen okänd (103)
  3. Typ av ägare: SS, 1, 2, 3, ..., 5 (6)
  4. Uppgifter: Antal företag, Omsättning, Antal anställda totalt, Lönesumma 1000 euro, (4)


 7. 007 -- Företag enligt näringsgren och sektorindelning, 2013-2016

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 91707 Ändrad senast: 2018-12-18

  1. Statistikår: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 (5)
  2. Tol2008: SSSSS Näringsgrenindelning total, A JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE, 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill, 02 Skogsbruk, ..., 00 Näringsgrenen okänd (103)
  3. Sektorklass: SSSSS Totalt, ZZ Okänd, 11 Icke-finansiella företag, 12 Finansiella företag, ..., 14 Hushåll (6)
  4. Uppgifter: Antal företag, Omsättning, Antal anställda totalt, Lönesumma 1000 euro, (4)


 8. 008 -- Koncernföretag, 2013-2016

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 63073 Ändrad senast: 2018-12-18

  1. Statistikår: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 (5)
  2. Tol2008: SSSSS Näringsgrenindelning total, A JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE, 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill, 02 Skogsbruk, ..., 00 Näringsgrenen okänd (103)
  3. konserniin_kuuluminen: S Totalt, 0 Icke-koncernföretag, 1 Koncernföretag, (3)
  4. Uppgifter: Antal företag, Omsättning, Antal anställda totalt, Lönesumma 1000 euro, (4)