1. 11qe -- Företag enligt näringsgren och antal anställda, 2013-2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 165593 Ändrad senast: 2019-10-09

  1. År: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2018 (6)
  2. TOL 2008: Totalt, A Jordbruk, skogsbruk och fiske, 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill, 02 Skogsbruk, ..., Okänd (102)
  3. Storleksklass efter antal anställda: Totalt, 0 - 4 personer, 5 - 9 personer, 10 - 19 personer, ..., 1 000 eller mer personer (10)
  4. Uppgifter: Antal företag, juridiska enheter, Omsättning, juridiska enheter (1000 euro), Antal anställda (årsverken), juridiska enheter, Lönesumma, juridiska enheter (1000 euro), (4)


 2. 11qf -- Företag enligt näringsgren och juridisk form, 2013-2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 103936 Ändrad senast: 2018-12-18

  1. År: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 (5)
  2. TOL 2008: Totalt, A Jordbruk, skogsbruk och fiske, 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill, 02 Skogsbruk, ..., Okänd (102)
  3. Juridisk form: Totalt, Fysisk person, Öppet bolag, Kommanditbolag, ..., Andra juridiska former (7)
  4. Uppgifter: Antal företag, juridiska enheter, Omsättning, juridiska enheter (1000 euro), Antal anställda (årsverken), juridiska enheter, Lönesumma, juridiska enheter (1000 euro), (4)


 3. 11qb -- Struktur- och bokslutsstatistik över företag, 2018

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 656841 Ändrad senast: 2019-10-09

  1. År: 2012, 2013, 2014, 2015, ..., 2018 (7)
  2. Näringsgren (TOL 2008): B-S exkl. K Näringsgrenar B-S exkl. K (05-96 exkl. 64-66), B Utvinning av mineral (05-09), C Tillverkning (10-33), 10-12 Livsmedelsframställning tillverkning Etc., ..., 12 Tobaksvarutillverkning (75)
  3. Företagets storleksklass enligt EU-definition: Alla företag, SMF, Stor företag, (3)
  4. Uppgifter: Omsättning, juridiska enheter (1000 euro), Övriga rörelseintäkter (exkl. försäljn.vinster från anläggn.tillg. och fusionsvinster), juridiska enheter (1000 euro), RÖRELSEINTÄKTER TOTALT, juridiska enheter (1000 euro), Användning av material och förnödenheter, juridiska enheter (1000 euro), ..., Totala skulder/omsättning, %, juridiska enheter (53)


 4. 11qc -- Företag enligt näringsgren, 2013-2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 534855 Ändrad senast: 2019-10-09

  1. TOL 2008: Totalt, A Jordbruk, skogsbruk och fiske, 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill, 011 Odling av ett- och tvååriga växter, ..., 91030 Vård av historiska minnesmärken och byggnader och liknande sevärdheter (1711)
  2. År: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2018 (6)
  3. Uppgifter: Antal företag, juridiska enheter, Omsättning, juridiska enheter (1000 euro), Antal anställda (årsverken), juridiska enheter, Lönesumma, juridiska enheter (1000 euro), (4)


 5. 11qd -- Företag enligt näringsgren och omsättning, 2013-2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 151880 Ändrad senast: 2019-10-09

  1. År: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2018 (6)
  2. TOL 2008: Totalt, A Jordbruk, skogsbruk och fiske, 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill, 02 Skogsbruk, ..., Okänd (102)
  3. Storleksklass efter omsättning, 1000 euro: Totalt, 0 - 39, 40 - 99, 100 - 399, ..., 200 000 eller mer (9)
  4. Uppgifter: Antal företag, juridiska enheter, Omsättning, juridiska enheter (1000 euro), Antal anställda (årsverken), juridiska enheter, Lönesumma, juridiska enheter (1000 euro), (4)


 6. 11qg -- Företag enligt näringsgren och ägartyp, 2013-2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 98430 Ändrad senast: 2018-12-18

  1. År: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 (5)
  2. TOL 2008: Totalt, A Jordbruk, skogsbruk och fiske, 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill, 02 Skogsbruk, ..., Okänd (102)
  3. Typ av ägare: Totalt, Privat inhemsk, Staten, Commun, ..., Utlandsägd (6)
  4. Uppgifter: Antal företag, juridiska enheter, Omsättning, juridiska enheter (1000 euro), Antal anställda (årsverken), juridiska enheter, Lönesumma, juridiska enheter (1000 euro), (4)


 7. 11qh -- Företag enligt näringsgren och sektorindelning, 2013-2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 97591 Ändrad senast: 2018-12-18

  1. År: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 (5)
  2. TOL 2008: Totalt, A Jordbruk, skogsbruk och fiske, 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill, 02 Skogsbruk, ..., Okänd (102)
  3. Sektorklass: S0 Totalt, S11 Icke-finansiella företag, S12 Finansiella företag och försäkringsföretag, S13 Offentlig sektor, ..., X Okänd (6)
  4. Uppgifter: Antal företag, juridiska enheter, Omsättning, juridiska enheter (1000 euro), Antal anställda (årsverken), juridiska enheter, Lönesumma, juridiska enheter (1000 euro), (4)


 8. 11qi -- Koncernföretag, 2013-2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 66065 Ändrad senast: 2018-12-18

  1. År: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 (5)
  2. TOL 2008: Totalt, A Jordbruk, skogsbruk och fiske, 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill, 02 Skogsbruk, ..., Okänd (102)
  3. Tillhör koncernföretag: Total, Icke-koncernföretag, Koncernföretag, (3)
  4. Uppgifter: Antal företag, juridiska enheter, Omsättning, juridiska enheter (1000 euro), Antal anställda (årsverken), juridiska enheter, Lönesumma, juridiska enheter (1000 euro), (4)