1. 001 -- Finländska dotterbolag utomlands efter landgrupp år 2010-2017

    Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 12998 Ändrad senast: 2019-05-29

    1. Landgrupp: EU15-länder exkl. Finland, EU28-länder exkl. EU15, Europa utanför EU, Asien och Oceanien, ..., Afrika (7)
    2. År: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2017 (8)
    3. Data: Antal anställda, Personalkostnader (miljoner euro), Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar (miljoner euro), Omsättning (miljoner euro), Antal bolag (5)