1. 111a -- Omsättningsestimat för storföretag på månadsnivå (2015=100), 2010M01-2019M11

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 33231 Ändrad senast: 2019-12-31

  1. Månad: 2010M01, 2010M02, 2010M03, 2010M04, ..., 2019M11 (119)
  2. Uppgifter: Ursprunglig indexserie, Arbetsdagskorrigerad indexserie, Säsongrensad indexserie, Trendserie, ..., Förändring av säsongrensad indexserie från föregående månad, % (9)


 2. 111b -- Omsättningsestimat för storföretag på kvartalsnivå (2015=100), 2010Q1-2019Q3

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 16007 Ändrad senast: 2019-12-31

  1. Kvartal: 2010Q1, 2010Q2, 2010Q3, 2010Q4, ..., 2019Q3 (39)
  2. Uppgifter: Ursprunglig indexserie, Arbetsdagskorrigerad indexserie, Säsongrensad indexserie, Trendserie, ..., Årsförändring av arbetsdagskorrigerad indexserie, % (6)


 3. 111c -- Omsättningsestimat för storföretag på halvårsnivå (2015=100), 2010H1-2019H1

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 13460 Ändrad senast: 2019-12-31

  1. Halvår: 2010H1, 2010H2, 2011H1, 2011H2, ..., 2019H1 (19)
  2. Uppgifter: Ursprunglig indexserie, Arbetsdagskorrigerad indexserie, Säsongrensad indexserie, Trendserie, ..., Årsförändring av arbetsdagskorrigerad indexserie, % (6)


 4. 111d -- Omsättningsestimat för storföretag på årsnivå (2015=100), 2010-2018

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 11971 Ändrad senast: 2019-12-31

  1. År: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2018 (9)
  2. Uppgifter: Ursprunglig indexserie, Arbetsdagskorrigerad indexserie, Säsongrensad indexserie, Trendserie, ..., Årsförändring av arbetsdagskorrigerad indexserie, % (6)