1. 111a -- Omsättningsestimat för storföretag på månadsnivå (2015=100), 2010M01-2020M06

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 34252 Ändrad senast: 2020-07-31

  1. Månad: 2010M01, 2010M02, 2010M03, 2010M04, ..., 2020M06 (126)
  2. Uppgifter: Ursprunglig indexserie, Arbetsdagskorrigerad indexserie, Säsongrensad indexserie, Trendserie, ..., Förändring av säsongrensad indexserie från föregående månad, % (9)


 2. 111b -- Omsättningsestimat för storföretag på kvartalsnivå (2015=100), 2010Q1-2020Q2

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 16397 Ändrad senast: 2020-07-31

  1. Kvartal: 2010Q1, 2010Q2, 2010Q3, 2010Q4, ..., 2020Q2 (42)
  2. Uppgifter: Ursprunglig indexserie, Arbetsdagskorrigerad indexserie, Säsongrensad indexserie, Trendserie, ..., Årsförändring av arbetsdagskorrigerad indexserie, % (6)


 3. 111c -- Omsättningsestimat för storföretag på halvårsnivå (2015=100), 2010H1-2020H1

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 13739 Ändrad senast: 2020-07-31

  1. Halvår: 2010H1, 2010H2, 2011H1, 2011H2, ..., 2020H1 (21)
  2. Uppgifter: Ursprunglig indexserie, Arbetsdagskorrigerad indexserie, Säsongrensad indexserie, Trendserie, ..., Årsförändring av arbetsdagskorrigerad indexserie, % (6)


 4. 111d -- Omsättningsestimat för storföretag på årsnivå (2015=100), 2010-2019

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 12077 Ändrad senast: 2020-07-31

  1. År: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2019 (10)
  2. Uppgifter: Ursprunglig indexserie, Arbetsdagskorrigerad indexserie, Säsongrensad indexserie, Trendserie, ..., Årsförändring av arbetsdagskorrigerad indexserie, % (6)