1. 001 -- Arbetsställen efter näringsgren 2013-2016

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 428737 Ändrad senast: 2017-12-21

  1. Näringsgren (TOL 2008): SSSSS Näringsgrenindelning total, A JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE, 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill, 011 Odling av ett- och tvååriga växter, ..., 00000 Näringsgrenen okänd (1705)
  2. Uppgifter: Antalet arbetsställen, Antalet anställda totalt, Omsättning 1 000 €, Omsättning/person 1 000 €, (4)
  3. År: 2013, 2014, 2015, 2016, (4)


 2. 002 -- Arbetsställen efter näringsgren och landskap 2013-2016

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 181264 Ändrad senast: 2018-02-08

  1. Näringsgren (TOL 2008): SSSSS Näringsgrenindelning total, A JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE, 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill, 02 Skogsbruk, ..., 00 Näringsgrenen okänd (103)
  2. Landskap: Totalt, Nyland, Egentliga Finland, Satakunta, ..., Okänd (21)
  3. Uppgifter: Antalet arbetsställen, Antalet anställda totalt, Omsättning 1 000 €, Omsättning/person 1 000 €, (4)
  4. År: 2013, 2014, 2015, 2016, (4)


 3. 003 -- Arbetsställen efter kommun 2013-2016

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 50411 Ändrad senast: 2017-12-21

  1. Kommun: Totalt, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., Okänd (322)
  2. Uppgifter: Antalet arbetsställen, Antalet anställda totalt, Omsättning 1 000 €, Omsättning/person 1 000 €, (4)
  3. År: 2013, 2014, 2015, 2016, (4)


 4. 004 -- Arbetsställen efter näringsgren och storleksklass av antal anställda 2013-2016

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 89678 Ändrad senast: 2017-12-21

  1. Näringsgren (TOL 2008): SSSSS Näringsgrenindelning total, A JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE, 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill, 02 Skogsbruk, ..., 00 Näringsgrenen okänd (103)
  2. Storleksklass av antal anställda: Totalt, ...4, 5...9, 10...19, ..., 200... (8)
  3. Uppgifter: Antalet arbetsställen, Antalet anställda totalt, Omsättning 1 000 €, Omsättning/person 1 000 €, (4)
  4. År: 2013, 2014, 2015, 2016, (4)


 5. 005 -- Arbetsställenas brutto- och förädlingsvärde efter näringsgren och landskap 2016

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 176222 Ändrad senast: 2018-02-08

  1. Näringsgren (TOL 2008): SSSSS Näringsgrenindelning total, A JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE, B UTVINNING AV MINERAL, C TILLVERKNING, ..., X NÄRINGSGRENEN OKÄND (80)
  2. Landskap: SS Totalt, 01 Nyland, 02 Egentliga Finland, 04 Satakunta, ..., ZZ Okänd (21)
  3. Uppgifter: Antalet arbetsställen, Antalet anställda totalt, Produktionens bruttovärde, Produktionens förädlingsvärde, Antalet anställda totalt / arbetsställen (5)
  4. År: 2016, 2013, 2014, 2015, (4)


 6. 006 -- Arbetsställenas brutto- och förädlingsvärde efter näringsgren, landskap och storleksklass 2013-2016

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 315385 Ändrad senast: 2018-02-08

  1. Näringsgren (TOL 2008): SSSSS Näringsgrenindelning total, A JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE, B UTVINNING AV MINERAL, C TILLVERKNING, ..., X NÄRINGSGRENEN OKÄND (20)
  2. Landskap: SS Totalt, 01 Nyland, 02 Egentliga Finland, 04 Satakunta, ..., ZZ Okänd (21)
  3. Storleksklass av antal anställda: Totalt, ...4, 5...9, 10...19, ..., 200... (8)
  4. Uppgifter: Antalet arbetsställen, Antalet anställda totalt, Produktionens bruttovärde 1 000 €, Produktionens förädlingsvärde 1 000 €, Antalet anställda totalt / arbetsställen (5)
  5. År: 2013, 2014, 2015, 2016, (4)


 7. 007 -- Arbetsställen efter näringsgren och omsättning 2013-2016

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 25727 Ändrad senast: 2017-12-21

  1. Näringsgren (TOL 2008): SSSSS Näringsgrenindelning total, A JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE, B UTVINNING AV MINERAL, C TILLVERKNING, ..., X NÄRINGSGRENEN OKÄND (20)
  2. Storleksklass efter omsättning: Totalt, 0 - 39, 40 - 99, 100 - 199, ..., 10 000 - (8)
  3. Uppgifter: Antalet arbetsställen, Antalet anställda totalt, Omsättning 1 000 €, Omsättning/person 1 000 €, (4)
  4. År: 2013, 2014, 2015, 2016, (4)


 8. 008 -- Arbetsställen inom detaljhandeln efter kommun 2013-2016

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 46974 Ändrad senast: 2017-12-21

  1. Kommun: Totalt, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., Okänd (322)
  2. Uppgifter: Antalet arbetsställen, Antalet anställda totalt, Omsättning 1 000 €, Omsättning/person 1 000 €, (4)
  3. År: 2013, 2014, 2015, 2016, (4)


 9. 009 -- Den offentliga sektorns arbetsställen efter näringsgren och typ av offentligt organ 2013-2016

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 32373 Ändrad senast: 2017-12-21

  1. Näringsgren (TOL 2008): SSSSS Näringsgrenindelning total, A JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE, 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill, 02 Skogsbruk, ..., S ANNAN SERVICEVERKSAMHET (48)
  2. Typ av offentlig sammanslutning: SS Totalt, 11 Staten, 14 Kommun, 15 Samkommun, ..., 99 (7)
  3. Uppgifter: Antalet arbetsställen, Anställd personal, Löntagarna / arbetsställe, (3)
  4. År: 2013, 2014, 2015, 2016, (4)


 10. 010 -- Den offentliga sektorns arbetsställen efter landskap och typ av offentligt organ 2013-2016

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 17203 Ändrad senast: 2018-02-08

  1. Landskap: SS Totalt, 01 Nyland, 02 Egentliga Finland, 04 Satakunta, ..., ZZ Okänd (21)
  2. Typ av offentlig sammanslutning: SS Totalt, 11 Staten, 14 Kommun, 15 Samkommun, ..., 99 (7)
  3. Uppgifter: Antalet arbetsställen, Anställd personal, Löntagarna / arbetsställe, (3)
  4. År: 2013, 2014, 2015, 2016, (4)


 11. 011 -- Den offentliga sektorns arbetsställen efter landskap och näringsgren 2013-2016

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 32276 Ändrad senast: 2018-02-08

  1. Landskap: SS Totalt, 01 Nyland, 02 Egentliga Finland, 04 Satakunta, ..., ZZ Okänd (21)
  2. Näringsgren (TOL 2008): SSSSS Näringsgrenindelning total, A JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE, B UTVINNING AV MINERAL, C TILLVERKNING, ..., S ANNAN SERVICEVERKSAMHET (20)
  3. Uppgifter: Antalet arbetsställen, Anställd personal, Löntagarna / arbetsställe, (3)
  4. År: 2013, 2014, 2015, 2016, (4)