1. 001 -- Nya och nedlagda företag 2013 - enligt kommun och näringsgren (TOL2008)

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 9380154 Ändrad senast: 2019-01-25

  1. Område: SSS Totalt, 020 Akaa, 005 Alajärvi, 009 Alavieska, ..., 999 Okänd (322)
  2. Näringsgren: SSSSS Näringsgrenindelning total, A Jordbruk, skogsbruk och fiske, 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill, 02 Skogsbruk, ..., 00 Näringsgrenen okänd (111)
  3. neljannes: 2013Q1, 2013Q2, 2013Q3, 2013Q4, ..., 2018Q4 (24)
  4. Information: Nya företag, Nedlagda företag, Företagsbeståndet, (3)


 2. 002 -- Nya och nedlagda företag 2013- efter juridisk form

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 14358 Ändrad senast: 2019-01-25

  1. Juridisk form: SS Totalt, 11 Fysisk person, 12 Dödsbo, 13 Skattesamfund, ..., 90 Annan juridisk form (17)
  2. neljannes: 2013Q1, 2013Q2, 2013Q3, 2013Q4, ..., 2018Q4 (24)
  3. Information: Nya företag, Nedlagda företag, Företagsbeståndet, (3)