1. 11yq -- Nya och nedlagda företag enligt kommun och näringsgren (TOL 2008), 2013Q1-2018Q4

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 7719390 Ändrad senast: 2019-04-25

  1. Kvartal: 2013Q1, 2013Q2, 2013Q3, 2013Q4, ..., 2018Q4 (24)
  2. Kommun: HELA LANDET, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., Okänd (313)
  3. Näringsgren: Totalt, A Jordbruk, skogsbruk och fiske (01-03), 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill, 02 Skogsbruk, ..., Okänd (111)
  4. Uppgifter: Nya företag (antal), Nedlagda företag (antal), Företagsbeståndet, (3)


 2. 11zm -- Nya och nedlagda företag efter juridisk form, 2013Q1-2018Q4

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 16312 Ändrad senast: 2019-04-25

  1. Kvartal: 2013Q1, 2013Q2, 2013Q3, 2013Q4, ..., 2018Q4 (24)
  2. Juridisk form: Totalt, Fysisk person, Dödsbo, Skattesamfund, ..., Annan juridisk form (17)
  3. Uppgifter: Nya företag (antal), Nedlagda företag (antal), Företagsbeståndet, (3)