1. 001 -- Miljöaffärsverksamhet 2012-2017

    Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 346943 Ändrad senast: 2018-12-13

    1. År: 2012, 2013, 2014, 2015, ..., 2017 (6)
    2. Näringsgren (TOL2008): Näringsgrenarna totalt, A Jordbruk, skogsbruk och fiske, B Utvinning av mineral, C Tillverkning, ..., 99 Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o.d. (110)
    3. Miljöaffärsverksamhetsklass: Totalt, 1-9 Miljövård totalt, 10-16 Förvaltning av naturresurser totalt, 1 Skydd av luft och klimat, ..., 16 Övrig förvaltning av naturresurser (24)
    4. Information: Omsättning inom miljöaffärsverksamhet (mn.euro), Förädlingsvärdet inom miljöaffärsverksamhet (mn.euro), Export inom miljöaffärsverksamhet (mn.euro), Sysselsättning inom miljöaffärsverksamhet (årsverke), (4)