1. 127p -- Miljöskatter efter näringsgren, 2008-2017

    Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 43012 Ändrad senast: 2019-09-05

    1. År: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2017 (10)
    2. Näringsgren (TOL 2008): Näringsgrenindelning total, Hushåller, A Jordbruk, skogsbruk och fiske, 01 Jordbruk och jakt, ..., 96 Andra konsumenttjänster (88)
    3. Uppgifter: Energiskatter, Föroreningsskatter, Transportskatter, Resursskatter, Miljöskatter total (5)