1. 001 -- Miljöskatter efter näringsgren åren 2008-2016

    Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 21737 Ändrad senast: 2018-09-06

    1. Näringsgren (TOL2008): Näringsgrenindelning total, Hushåller, A Jordbruk, skogsbruk och fiske, 01 Jordbruk och jakt, ..., 96 Andra konsumenttjänster (88)
    2. År: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2016 (9)
    3. Skattetyp: Energiskatter, Föroreningsskatter, Transportskatter, Resursskatter, Miljöskatter total (5)