1. 001 -- Luftutsläpp efter näringsgren 2008-2015

    Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 27216 Ändrad senast: 2017-10-05

    1. År: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2015 (8)
    2. Näringsgren (TOL2008): Näringsgrenindelning total, Hushåller, A Jordbruk, skogsbruk och fiske, 01 Jordbruk och jakt, ..., 96 Andra konsumenttjänster (88)
    3. Information: Fossil koldioxid (CO2), Biogen koldioxid (CO2-bio), Dikväveoxid (N2O), Metan (CH4), ..., Kolmonoxid (CO) (7)