1. 11ig -- Luftutsläpp efter näringsgren, 2008-2017

    Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 114508 Ändrad senast: 2019-10-08

    1. År: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2017 (10)
    2. Näringsgren (TOL2008) och hushåller: Näringsgrenindelning total, Hushåller, A Jordbruk, skogsbruk och fiske, 01 Jordbruk och jakt, ..., Hushåller annan (91)
    3. Uppgifter: Fossil koldioxid (CO2), Tusen kilogram, Biogen koldioxid (CO2-bio), Tusen kilogram, Dikväveoxid (N2O), Tusen kilogram, Metan (CH4), Tusen kilogram, ..., Växthusgasar (CO2-fos, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6) CO2-ekv, Tusen kilogram (15)