1. 111k -- Växthusgasutsläpp i Finland, 1990-2017*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 47811 Ändrad senast: 2019-01-15

  1. Växthusgas: Totalt, Koldioksid (CO2), Metan (CH4), Dikväveoksid (N2O), ..., Svavelhexafluorid (SF6) (7)
  2. Utsläppsklass: Utsläppen utan LULUCF, Indirekt CO2 utsläpp, 1 Energi, 1A1 Energiindustrin, ..., 5D Rening och utsläpp av avloppsvatten (39)
  3. Uppgifter: Utsläpp, tusen ton CO2-ekv., (1)
  4. År: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2017* (28)


 2. 111x -- Andra åtagandeperiodens växthusgasutsläpp från Kiotoprotokollets LULUCF-aktiviteter i Finland, 2013-2017*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 9305 Ändrad senast: 2019-01-15

  1. Växthusgas: Totalt, Koldioksid (CO2), Metan (CH4), Dikväveoksid (N2O), (4)
  2. Utsläppsklass: KP Artikel 3.3, Återbeskogning / nybeskogning (AR), Återbeskogning / nybeskogning utan produkter från avverkad skog, Återbeskogning / nybeskogning, produkter från avverkad skog, ..., Skogsförvaltning, produkter från avverkad skog (9)
  3. År: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017* (5)
  4. Uppgifter: Utsläpp, tusen ton CO2-ekv., (1)