1. 111k -- Växthusgasutsläpp i Finland, 1990-2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 47868 Ändrad senast: 2019-03-28

  1. Växthusgas: Totalt, Koldioksid (CO2), Metan (CH4), Dikväveoksid (N2O), ..., Svavelhexafluorid (SF6) (7)
  2. Utsläppsklass: Utsläppen utan LULUCF, Indirekt CO2 utsläpp, 1 Energi, 1A1 Energiindustrin, ..., 5D Rening och utsläpp av avloppsvatten (39)
  3. Uppgifter: Utsläpp, tusen ton CO2-ekv., (1)
  4. År: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2017 (28)


 2. 111x -- Andra åtagandeperiodens växthusgasutsläpp från Kiotoprotokollets LULUCF-aktiviteter i Finland, 2013-2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 9217 Ändrad senast: 2019-03-28

  1. Växthusgas: Totalt, Koldioksid (CO2), Metan (CH4), Dikväveoksid (N2O), (4)
  2. Utsläppsklass: KP Artikel 3.3, Återbeskogning / nybeskogning (AR), Återbeskogning / nybeskogning utan produkter från avverkad skog, Återbeskogning / nybeskogning, produkter från avverkad skog, ..., Skogsförvaltning, produkter från avverkad skog (9)
  3. Uppgifter: Utsläpp, tusen ton CO2-ekv., (1)
  4. År: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 (5)


 3. 121z -- Regionala växthusgasutsläppen, uppgifter utanför utsläppshandeln, 2013-2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 81431 Ändrad senast: 2019-05-23

  1. År: 2013, 2015, 2017, (3)
  2. Utsläppsklass: Utsläppen utan LULUCF, 1 Energi, 1(-1A3) Energisektorn utan inrikes transport, 1A3 Inrikes transport, ..., 5D Rening och utsläpp av avloppsvatten (13)
  3. Område: HELA LANDET, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (312)
  4. Uppgifter: Utsläpp, tusen ton CO2-ekv., (1)


 4. 122d -- Växthusgasutsläppen enligt landskapen, 2013-2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 23325 Ändrad senast: 2019-05-23

  1. År: 2013, 2015, 2017, (3)
  2. Utsläppsklass: Utsläppen utan LULUCF, 12 Energi, industriprocesser och produktanvänding, 12(-1A3) Energi, industriprocesser och produktanvänding utan inrikes transport, 1A3 Inrikes transport, ..., 5D Rening och utsläpp av avloppsvatten (12)
  3. Utsläpsshandel: Totalt, Handlande sektor, Icke-handlande sektor, (3)
  4. Landskap: HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK05 Egentliga Tavastland, ..., MK21 Åland (20)
  5. Uppgifter: Utsläpp, tusen ton CO2-ekv., (1)