1. 001 -- Kommunalt avfall i Finland, åren 1997–2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 6229 Ändrad senast: 2019-03-05

  1. År: 1997, 1998, 1999, 2000, ..., 2017 (21)
  2. Avfallshantering metod: Totalt, Avstjälpningsplats, Energiutvinning, Materialåtervinning, (4)


 2. 002 -- Avfallsbehandling år 2015 - 2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 17803 Ändrad senast: 2019-07-09

  1. År: 2015, 2016, 2017, (3)
  2. Avfallsklass: 1,1 Lösningsmedelsavfall Farligt, 1,2 Surt, alkaliskt eller salthaltigt avfall Icke-farligt, 1,2 Surt, alkaliskt eller salthaltigt avfall Farligt, 1,3 Oljeavfall Farligt, ..., Varav farligt avfall: (54)
  3. Behandling: Energiutvinning (R1), Förbränning på land D10), Åtgärder för återvinning utom energiåtervinning (R2 — R11), Deponering (D1, D5, D12), ..., Totalt (6)


 3. 003 -- Mängden avfall år 2015 - 2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 27797 Ändrad senast: 2019-07-09

  1. År: 2015, 2016, 2017, (3)
  2. Avfallsklass: 1,1 Lösningsmedelsavfall Farligt, 1,2 Surt, alkaliskt eller salthaltigt avfall Icke-farligt, 1,2 Surt, alkaliskt eller salthaltigt avfall Farligt, 1,3 Oljeavfall Farligt, ..., Varav farligt avfall: (54)
  3. Industri eller sektor: TOL B Utvinning av mineral, TOL 10-12 Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksvaruframställning, TOL 13-15 Textilvarutillverkning, tillverkning av kläder, läder, läder- och skinnvaror, TOL 16 Tillverkning av sågvirke samt varor av trä, ..., Totalt (19)