1. 001 -- Energiräkenskaper 2011-2016

    Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 551297 Ändrad senast: 2018-09-26

    1. Bransch: Näringsgrens totalt, A Jordbruk, skogsbruk och fiske, 01 Jordbruk och jakt, 02 Skogsbruk, ..., TOT Total (96)
    2. Energy product: Tillförsel av naturlig energi, Icke förnybara energikällor och torv, Förnybara energikällor, Fossila och torv, tillförsel av naturlig energi, ..., Övriga fossila och biobränslen (41)
    3. Uppgifter: Tillgång, Användning, Förädlinganvänding, Slutanvänding, (4)
    4. År: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2016 (6)