1. 11wx -- Energiräkenskaper, 2011-2017

    Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 494712 Ändrad senast: 2019-10-08

    1. År: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2017 (7)
    2. Näringsgren, hushåller och andra artiklar: Näringsgrens totalt, A Jordbruk, skogsbruk och fiske, 01 Jordbruk och jakt, 02 Skogsbruk, ..., TOT Total (96)
    3. Energi produkt: Tillförsel av naturlig energi, Icke förnybara energikällor och torv, Förnybara energikällor, Fossila och torv, tillförsel av naturlig energi, ..., Övriga fossila och biobränslen (38)
    4. Uppgifter: Använding, terajoule, Förädlingananvänding, terajoule, Tillgång, terajoule, Slutanvänding, terajoule, (4)