11ll -- Befolkningsförändringar månadsvis, 1990M01-2020M08*
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Uppgifter Markera minst ett värde

Totalt 18 Valda

Sök

Månad Markera minst ett värde

Totalt 368 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
2020-09-22
Kontakt
Tilläggsuppgifter
Statistikens webbsidor
Enhet
Levande födda:
antal
Döda:
antal
Naturlig folkökning:
antal
Flyttning mellan kommuner:
antal
Flyttning inom kommunen:
antal
Invandring till Finland:
antal
Invandring till Finland från de nordiska länderna:
antal
Invandring till Finland från EU-länderna:
antal
Utvandring från Finland:
antal
Utvandring från Finland till de nordiska länderna:
antal
Utvandring från Finland till EU-länderna:
antal
Nettomigration:
antal
Ingångna äktenskap:
antal
Skilsmässor:
antal
Folkökning:
antal
Korrigering av folkmängden:
antal
Den totala förändringen:
antal
Folkmängd:
antal
Kommande uppdatering
2020-10-22
Skapad datum
2019-02-26
Källa
Förhandsuppgifter om befolkningen, Statistikcentralen
Matris
005_11ll_2020m08
Fotnoter

Fotnoter

Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Ändringar i denna statistik
Föregående månaders preliminära uppgifter uppdateras i takt med att uppgifter om befolkningsförändringar för föregående månader meddelas till befolkningsdatasystemet.
---

Månad
* preliminär uppgift
Månad
2020M01*
* preliminär uppgift
2020M02*
* preliminär uppgift
2020M03*
* preliminär uppgift
2020M04*
* preliminär uppgift
2020M05*
* preliminär uppgift
2020M06*
* preliminär uppgift
2020M07*
* preliminär uppgift
2020M08*
* preliminär uppgift
Uppgifter
Naturlig folkökning
Naturlig folkökning, dvs. födelseöverskottet, är skillnaden mellan antalet levande födda och döda. Om antalet levande födda är färre än antalet döda, är den naturliga folkökningen negativ.
Flyttning mellan kommuner
Flyttning mellan kommuner har ändrats till att motsvara områdesindelningen 1.1.2020, dvs. flyttning mellan sammanslagna kommuner har överförts till flyttningar inom kommunen.
Flyttning inom kommunen
Flyttning inom kommunen har ändrats till att motsvara områdesindelningen 1.1.2020, dvs. flyttning mellan sammanslagna kommuner har överförts till flyttningar inom kommunen.
Invandring till Finland från de nordiska länderna
Invandring från Island, Norge, Sverige och Danmark
Invandring till Finland från EU-länderna
Invandring från EU(28)-länderna (Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Österrike)
Utvandring från Finland till de nordiska länderna
Utvandring till Island, Norge, Sverige och Danmark
Utvandring från Finland till EU-länderna
Utvandring till EU(28)-länderna (Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Österrike)
Nettomigration
Nettomigration är skillnaden mellan invandring och utvandring.
Ingångna äktenskap
Äktenskap där minst den ena av makarna bor varaktigt i Finland dagen då äktenskapet ingås. Omfattar fr.o.m. år 2017 också äktenskap av enkönade par.
Skilsmässor
Skilsmässor där minst den ena av makarna bor varaktigt i Finland dagen då skilsmässan beviljades. Omfattar fr.o.m. år 2017 också skilsmässor av enkönade par.
Folkökning
Folkökningen är summan av naturlig folkökning, nettoomflyttning mellan kommuner och nettomigration. Folkökningen kan också vara negativ.
Korrigering av folkmängden
Korrigering av folkmängden är skillnaden mellan den totala förändringen och folkökningen. Korrigeringarna gäller främst korrigeringar i efterhand av fel vid behandling av flyttanmälningar.
Den totala förändringen
Den totala förändringen är skillnaden mellan folkmängderna under två på varandra följande statistikperioder.
Folkmängd
Folkmängden vid slutet av statistikperioden.