11lj -- Preliminära uppgifter över befolkningsstruktur efter område, 2020M01*-2020M08*
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Uppgifter Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

Sök

Månad Markera minst ett värde

Totalt 8 Valda

Sök

Område

Totalt 311 Valda

Sök

Kön

Totalt 3 Valda

Sök

Ålder

Totalt 20 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
2020-09-22
Kontakt
Tilläggsuppgifter
Statistikens webbsidor
Enhet
Folkmängd:
antal
Kommande uppdatering
2020-10-22
Skapad datum
2019-02-26
Källa
Förhandsuppgifter om befolkningen, Statistikcentralen
Matris
005_11lj_2020m08
Fotnoter

Fotnoter

Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Ändringar i denna statistik
Preliminär uppgift. Slutlig folkmängd efter ålder och kön enligt område publiceras i StatFin-databasen i katalogen Befolkning - Befolkningsstruktur. Preliminära uppgifter bör inte användas efter att de slutliga uppgifterna har färdigställts.
Föregående månaders preliminära uppgifter uppdateras i takt med att uppgifter om befolkningsförändringar för föregående månader meddelas till befolkningsdatasystemet.
---
Månad
* preliminär uppgift
Område
I statistiken används områdesindelningen 1.1.2020.
Månad
2020M01*
* preliminär uppgift
2020M02*
* preliminär uppgift
2020M03*
* preliminär uppgift
2020M04*
* preliminär uppgift
2020M05*
* preliminär uppgift
2020M06*
* preliminär uppgift
2020M07*
* preliminär uppgift
2020M08*
* preliminär uppgift
Uppgifter
Folkmängd
Folkmängden vid slutet av statistikperioden.