1. 11lj -- Preliminära uppgifter över befolkningsstruktur efter område, 2019M01*-2019M12*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 904446 Ändrad senast: 2020-01-23

  1. Månad: 2019M01*, 2019M02*, 2019M03*, 2019M04*, ..., 2019M12* (12)
  2. Område: HELA LANDET, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (312)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. Ålder: Totalt, 0 - 4, 5 - 9, 10 - 14, ..., 90 - (20)
  5. Uppgifter: Folkmängd, (1)


 2. 11lk -- Preliminära uppgifter över befolkningsförändringar efter område, 2019Q1*-2019Q4*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 135084 Ändrad senast: 2020-01-23

  1. Område: HELA LANDET, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (312)
  2. Kvartal: 2019Q1*, 2019Q2*, 2019Q3*, 2019Q4*, (4)
  3. Uppgifter: Levande födda, Döda, Naturlig folkökning, Inflyttning mellan kommuner, ..., Folkmängd (21)


 3. 11ll -- Befolkningsförändringar månadsvis, 1990M01-2019M12*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 97300 Ändrad senast: 2020-01-23

  1. Månad: 1990M01, 1990M02, 1990M03, 1990M04, ..., 2019M12* (360)
  2. Uppgifter: Levande födda, Döda, Naturlig folkökning, Flyttning mellan kommuner, ..., Folkmängd (18)