1. 11lj -- Preliminära uppgifter över befolkningsstruktur efter område, 2019M01*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 99115 Ändrad senast: 2019-02-26

  1. Månad: 2019M01*, (1)
  2. Område: HELA LANDET, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (312)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. Ålder: Totalt, - 4, 5 - 9, 10 - 14, ..., 90 - (20)
  5. Uppgifter: Folkmängd, (1)


 2. 11lk -- Preliminära uppgifter över befolkningsförändringar efter område, 2018Q1*-2018Q4*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 134649 Ändrad senast: 2019-02-26

  1. Område: HELA LANDET, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (312)
  2. Kvartal: 2018Q1*, 2018Q2*, 2018Q3*, 2018Q4*, (4)
  3. Uppgifter: Levande födda, Döda, Naturlig folkökning, Inflyttning mellan kommuner, ..., Folkmängd (21)


 3. 11ll -- Befolkningsförändringar månadsvis, 1990M01-2019M01*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 95871 Ändrad senast: 2019-02-26

  1. Månad: 1990M01, 1990M02, 1990M03, 1990M04, ..., 2019M01* (349)
  2. Uppgifter: Levande födda, Döda, Naturlig folkökning, Flyttning mellan kommuner, ..., Folkmängd (18)