11rl -- Språk efter ålder och kön landskapsvis, 1990-2018
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Uppgifter Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

Sök

Landskap

Totalt 22 Valda

Sök

Språk

Totalt 166 Valda

Sök

Ålder

Totalt 17 Valda

Sök

Kön

Totalt 3 Valda

Sök

År Markera minst ett värde

Totalt 29 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
2019-03-29
Kontakt

Tilläggsuppgifter
Statistikens webbsidor
Enhet
Befolkning 31.12.:
antal
Kommande uppdatering
2020-03-31
Skapad datum
2019-03-29
Källa
Befolkningsstruktur, Statistikcentralen
Matris
012_11rl_2018
Fotnoter

Fotnoter

Befolkningsstatistik fr.o.m. år 1750 har digitaliserats till pdf-format och finns i Nationalbibliotekets tjänst Doria:
Publikationer om Befolkningsstruktur och befolkningsförändringar i Doria (på finska)
Publikationer om Folkräkningar i Doria (på finska)

---
Statistikbeskrivningar
Kvalitetsbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Landskap
I statistiken används områdesindelningen 1.1.2019 i hela tidsserien.
Språk
Språk (ISO 639-1)

Inhemska språk är finska, svenska och samiska
Ålder
Med ålder avses en persons ålder i hela år den sista dagen under året.
Uppgifter
Befolkning 31.12.
Folkmängden vid slutet av statistikperioden.