11re -- Befolkning efter ålder (1-års) och kön områdesvis, 1972-2019
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Uppgifter Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

Sök

Område

Totalt 311 Valda

Sök

Ålder

Totalt 102 Valda

Sök

Kön

Totalt 3 Valda

Sök

År Markera minst ett värde

Totalt 48 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
2020-03-24
Kontakt
Tilläggsuppgifter
Statistikens webbsidor
Enhet
Befolkning 31.12.:
antal
Kommande uppdatering
2021-03-26
Skapad datum
2019-03-29
Källa
Befolkningsstruktur, Statistikcentralen
Matris
005_11re_2019
Fotnoter

Fotnoter

Statistikbeskrivningar
Kvalitetsbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Befolkningsstatistik fr.o.m. år 1750 har digitaliserats till pdf-format och finns i Nationalbibliotekets tjänst Doria:
Publikationer om Befolkningsstruktur och befolkningsförändringar i Doria (på finska)
Publikationer om Folkräkningar i Doria (på finska)

---
Område
I statistiken används områdesindelningen 1.1.2020 i hela tidsserien. Uppgifterna om de inkorporerade kommunerna har sammanslagits. Partiella kommunsammanslagningar har inte beaktats åren före sammanslagningen.
Ålder
Med ålder avses en persons ålder i hela år den sista dagen under året.
Uppgifter
Befolkning 31.12.
Folkmängden vid slutet av statistikperioden.